Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Whipod

Gŵyr

Arllwys llefrith oer dros y dwmplins afalau

Y Rysáit

Byddwch angen

 • hanner llond cwpan o reis
 • hanner peint o laeth berw
 • chwarter llond llwy de o halen
 • llond llwy fwrdd o siwgr
 • llond llwy de o ymenyn
 • un wy wedi’i guro
 • croen lemon wedi’i falu

Dull

 1. Rhoi’r reis yn wlych mewn dŵr cynnes am dair awr. 
 2. Hidlo’r dŵr oddi ar y reis, ei roi mewn sosban ac arllwys y llaeth berw arno. 
 3. Ei ferwi am hanner awr cyn rhoi’r siwgr, yr ymenyn a’r halen ynddo. 
 4. Ei fud-ferwi eto am ryw ddeng munud, ac yna ei adael i oeri cyn arllwys yr wy iddo’n araf a rhoi’r croen lemon ynddo.
 5. Ei droi a’i godi i’r berw eto nes gwelir y cymysgedd yn tewhau.

Bro Gŵyr.

Gadael sylw