Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Whipod

Gŵyr

Cynaeafu yd, Trawsfynydd, gogledd Cymru, Gorffennaf 1909

Cynaeafu yd, Trawsfynydd, gogledd Cymru, Gorffennaf 1909

Cysylltid y pwdin hwn â thymor y cynhaeaf llafur ar y ffermydd ym Mro Gŵyr.  Byddai’r gwragedd yn ei gario allan i’r caeau fel rhan o ginio’r gweithwyr neu fe’i caent i swper gyda bara ‘menyn.

Bro Gŵyr.

Y Rysáit

Byddwch angen

 • dau lond llwy fwrdd o flawd plaen
 • dau lond llwy fwrdd o siwgr
 • peint o laeth
 • dwy owns o gyrens
 • ychydig o halen
 • talp o ymenyn
 • ychydig o nytmeg
 • owns o bîl

Dull

 1. Cymysgu’r blawd ag ychydig o’r llaeth. 
 2. Rhoi gweddill y llaeth mewn sosban a’i godi i’r berw. 
 3. Pan fo ar fin berwi, ei arllwys ar y cymysgedd blawd ac ychwanegu’r defnyddiau sych eraill atynt.
 4. Arllwys y cymysgedd hwn yn ôl i’r sosban a’i droi’n ddibaid wrth ei ferwi am bymtheng neu ugain munud.
 5. Dylid ei fwyta’n gynnes bob amser.

Gadael sylw