Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Bara Brith

Y Bala, Gwynedd

Crasu torth mewn cidl

Y Rysáit

Byddwch angen

 • dau bwys o flawd
 • owns o furum
 • deuddeg owns o ymenyn
 • chwech owns o siwgr coch mân
 • chwech owns o gyrens
 • chwech owns o syltanas
 • tair owns o resins
 • dwy owns o bîl candi
 • hanner llond llwy de o halen
 • dau wy
 • ychydig o nytmeg neu sbeis
 • llond llwy bwdin o driagl du
 • llefrith cynnes
 • dŵr cynnes

Dull

 1. Cynhesu’r badell a’r blawd cyn dechrau.
 2. Rhwbio’r ymenyn i’r blawd, ychwanegu’r holl ddefnyddiau sych a’u cymysgu’n dda drwy’r blawd.
 3. Cymysgu’r burum ag ychydig o siwgr a hanner llond cwpan o lefrith cynnes. 
 4. Gwneud pant yng nghanol y defnyddiau sych a thywallt y burum a’r siwgr iddo.
 5. Taenu ychydig o’r blawd dros wyneb y burum, a’i adael i godi mewn lle cynnes am rai munudau.
 6. Yna curo’r wyau, eu tywallt i mewn i’r cymysgedd a dechrau tylino’r toes â llaw. 
 7. Toddi’r triagl du mewn dŵr cynnes a’i ychwanegu at y toes fel y bo angen wrth dylino.
 8. Rhoi lliain dros wyneb y badell a’i gadael eto mewn lle cynnes am ryw awr er mwyn i’r toes godi.
 9. Iro’r tuniau a’u rhoi mewn lle cynnes.
 10. Yna codi’r toes ar fwrdd pren a blawd arno, ei rannu a’i foldio’n dorthau yn ôl maint a ffurf y tuniau.
 11. Crasu’r torthau mewn popty gweddol boeth am tua awr a hanner.

Y Bala, Meirionnydd.

Gadael sylw