Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Troliod

Pren-gwyn, Ceredigion

Rhwyd y mochyn. Mrs May Edwards, Abercywarch, Meirionnydd.

The trollies were prepared as a substitute for potatoes when these were in short supply in early spring.

Cwm-bach, Carmarthenshire.  

Y Rysáit

Byddwch angen

  • digon o flawd ceirch neu flawd plaen i wneud y nifer angenrheidiol
  • cyrens (yn ôl y dewis)
  • ychydig o gawl

Dull

  1. Codi ychydig o’r cawl gan gynnwys y braster fydd ar ei wyneb a’i gymysgu’n raddol i mewn i’r blawd i wneud toes meddal.
  2. Rhannu’r toes yn ddarnau cyfartal a’u llunio’n beli bach o faint wy, dyweder. 
  3. Rhoi’r peli hyn i mewn yn y cawl berw a’u berwi gyda’r llysiau eraill.
  4. Eu bwyta gyda’r cig a’r llysiau ar ôl yfed y cawl.

(Gellir cynnwys ychydig o gyrens yn y toes cyn llunio’r troliod a’u berwi yn y cawl.)

Pren-gwyn, Aberteifi.

Gadael sylw