Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Caws a Chwrw

Dyffryn Ardudwy, Gwynedd

Fforc i dostio

Fforc i dostio

Y Rysáit

Byddwch angen

  • caws    
  • llefrith
  • cwrw
  • pupur a halen
  • tafell o fara

Dull

  1. Rhoi darn o gaws mewn sosban, tywallt ychydig o lefrith a chwrw arno, a’i flasu â phupur a halen.
  2. Toddi’r caws i mewn i’r llefrith a’r cwrw a’u codi i’r berw.
  3. Tywallt y cymysgedd ar dafell o fara wedi’i chrasu ymlaen llaw.

Dyffryn Ardudwy, Meirionnydd.  

Ffilm/Recordiad

Rhian Gay yn paratoi fersiwn gyfoes o gaws a chwrw.

Gadael sylw