Dechreuadau'r Eisteddfod Genedlaethol

Aberdâr, 1861: medal Dafydd Morgannwg

O'r medalau sydd yn yr Amgueddfa, (ryd)yn ni wedi dewis rhyw dri, un ohonyn nhw'n drawiadol, o'r Eisteddfod Genedlaethol gynta' yn Aberdâr ym 1861. Medal yr enwog Dafydd Morgannwg, David Jones. Fe enillodd e'r medal hwn am draethawd ar hanes Morgannwg. Fe'i cyhoeddwyd. Mae'n para hyd at heddiw yn gyfrol arwyddocaol iawn. Ac mae plu'r Tywysog sydd ar y medal hardd yma yn dweud llawer wrthoch chi a fi am y ffordd yr oedd y Cymry'n dyheu am sêl bendith y teulu brenhinol ar eu gweithgareddau nhw.