Casglu Covid: Cymru 2021

Rhwng Mai a Hydref y llynedd, ymatebodd 1,019 ohonoch i holiadur Casglu Covid Amgueddfa Cymru.

Ers hynny, mae Cymru wedi bod trwy doriad tân, ail gyfnod clo a rhaglen frechu enfawr. Rydym nawr yn lansio’r holiadur newydd hwn i gofnodi eich meddyliau a’ch profiadau flwyddyn ers dechrau’r pandemig.

Drwy gymryd rhan, bydd eich stori yn dod yn rhan o’r cof cenedlaethol, gan sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol ddysgu am fywyd yng Nghymru yn ystod y cyfnod rhyfeddol hwn.

Gallwch gwblhau’r holiadur arlein yma neu lawrlwytho copi i'w ddychwelyd drwy’r post neu e-bost.

Yr Holiadur

Rhan 1: Cwestiynau Covid

Bydd yr wybodaeth yn Rhan 1 yr holiadur ar gael i ymchwilwyr ac aelodau eraill y cyhoedd.

Bywyd Bob Dydd

Iechyd a Lles

Llywodraeth a Gwybodaeth

Y Dyfodol

 

Rhan 2: Amdanoch chi

Mae’r wybodaeth yn Rhan 2 yn wybodaeth bersonol a bydd yn cael ei chadw’n ddiogel, heb gael ei rhannu â neb, oni bai y bydd gofyniad cyfreithiol ar yr Amgueddfa i’w rhannu. Rwy’n deall y bydd fy enw a manylion cyswllt yn cael eu defnyddio gan yr Amgueddfa i reoli fy nghyfraniad. Bydd yr wybodaeth yn cael ei throsi’n wybodaeth anhysbys ac yn helpu i greu proffil ystadegol o Gymru yn ystod COVID-19.

Dewiswch yr opsiwn rydych chi’n uniaethu â’n bennaf, neu mae croeso i chi ddewis hunanddisgrifio a nodi eich geiriau eich hun. Os nad ydych chi am rannu hyn, mae croeso i chi nodi ‘gwell gen i beidio â dweud’.

Gwall: Gwiriwch bob maes sydd â symbol * ar ei bwys.