Casgliadau Adrannol

Y Prif Lyfrgell

Castell Conwy
Yn y Brif Lyfrgell ceir y casgliad o lyfrau a chyfnodolion cyffredinol nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw adran arbennig. Yma hefyd cedwir y casgliad canolog o lyfrau cyfeiriol, gan roi mynediad da i'r holl staff.

 

Yn y rhan hon o'r llyfrgell y mae llyfrau cyfeiriol cyffredinol fel Encyclopaedia Britannica, Oxford English Dictionary, Who's Who, geiriaduron iaith ac atlasau.

Yn y Prif Lyfrgell hefyd y mae'r eitemau prin, bregus, sy'n cael eu cadw mewn casys llyfrau am resymau diogelwch a chadwraeth. Mae casgliad arall am astudiaethau amgueddfaol a chadwraeth yn prysur dyfu ac mae hwn hefyd yn cael ei gadw'n ganolog.

Archeoleg a Nwmismateg

Mae'r Llyfrgell adrannol hon wedi datblygu i fod yn un o'r casgliadau gorau o lyfrau a chyfnodolion archeolegol y tu allan i Lundain a Rhydgrawnt. Un o gryfderau'r llyfrgell archeoleg a nwmismateg yw'r deunyddiau ar archeoleg a hanes yr ymerodraeth Rufeinig.

Celf

Yn y llyfrgell gelf y mae monograffau ar arlunwyr, catalogau arddangosfeydd, catalogau arwerthiannau, cyfnodolion a deunydd o orielau ledled y byd. Mae'r casgliad o fonograffau yn cynnwys arlunwyr o'r Dadeni hyd at y dydd heddiw, gyda phwyslais arbennig ar arlunwyr sydd yng nghasgliad yr Amgueddfa. Ceir llyfrau hefyd ar gerameg, gwydr, gwaith metel a chelfyddydau addurniadol eraill.

Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol (BioSyB)

Moth

Dyma’r adran ddiweddaraf yn yr Amgueddfa, a grëwyd wrth i'r hen adrannau botaneg a sŵoleg uno. Mae llyfrgelloedd y ddwy hen adran yn dal wedi’u lleoli ar wahân mewn mannau gwahanol yn yr amgueddfa.

Mae casgliadau'r llyfrgell fotaneg yn ddrych o weithgareddau curadurol mewn tri phrif faes: astudiaethau fasgwlaidd, cryptogamig a phaleobotanegol. Mae gan y llyfrgell gasgliad mawr o blanhigion ac yma hefyd mae casgliad CT ac E Vachell, sy’n cynnwys llyfrau ar blanhigion blodeuol Prydain yn bennaf.

Mae adran sŵoleg llyfrgell BioSyB yn cynnwys casgliadau yr un mor drawiadol gan arbenigo ar entomoleg, molysgiaid ac adareg. Ceir casgliad gwych o lyfrau a chyfnodolion ar gregynneg, a gyfrannwyd gan JR Le B Tomlin yn y 1940au a'r 1950au.

Daeareg

Mae'r llyfrgell ddaeareg yn adlewyrchu gweithgareddau curadurol yr adran gyda llyfrau a chyfnodolion ar baleontoleg, mwynyddiaeth, petroleg a chartograffeg. Yn yr archif ddaeareg hefyd mae casgliad o ohebiaeth sy'n ymwneud â Syr Henry Thomas de la Beche, sef sylfaenydd Arolwg Daearegol Gwledydd Prydain.

Casgliad Diwydiannol a Morol

Mae adran ddiwydiannol a morol y llyfrgell wedi’i lleoli yn Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd ar y diwydiant glo, hanes morol, cludiant a diwydiannau eraill, gyda phwyslais ar Gymru. Ceir casgliad gwych o ffotograffau yn ymwneud â chludiant a diwydiant.

Amgueddfa Lechi Cymru

Llyfrau am yr ardal a diwydiannau cysylltiol a geir yn llyfrgell Amgueddfa Lechi Cymru yn bennaf. Er bod casgliad bach o lyfrau ar fyd natur yng Nghymru, mae'r pwyslais ar hanes gogledd Cymru a'r diwydiant llechi yn arbennig.

Library Shelves

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn llyfrgell Sain Ffagan mae deunydd sy'n gysylltiedig â bywyd cymdeithasol, byd gwaith a diwylliant pob dosbarth yng Nghymru.

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae gan Amgueddfa Gwlân Cymru gasgliad bach o lyfrau yn ymwneud â'r diwydiant gwlân yng Nghymru. Rhan o lyfrgell Sain Ffagan yw’r casgliad hwn.