Wythnos Addysg Oedolion

Logo dwyieithog Wythnos Addysg Oedolion. Diemwnt oren oddi ar y canol gydag ymylon crwn gyda thestun gwyn beiddgar.

Rhwng 18-24 Medi 2023, byddwn ni'n cynnal amrywiaeth o weithgareddau i ddysgwyr sy'n oedolion ar draws ein hamgueddfeydd, gan gynnwys: ⁠

  • cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg a phobl sy'n dysgu Saesneg
  • sesiynau blas ar grefft i'w harchebu a sesiynau galw heibio
  • sgyrsiau anffurfiol a sesiynau trin a thrafod

Cymerwch olwg ar holl ddigwyddiadau'r wythnos:

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa Wlan Cymru

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Lechi Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig CymruCefnogir y gweithgareddau hyn gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn rhan o ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru. Newid Eich Stori - Wythnos Addysg Oedolion