Cyfnod Allweddol 2

Diwrnod Golchi

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfle i'r plant gamu'n ôl i'r gorffennol a chwrdd â Margiad yr olchwraig sy'n brysur wrth ei gwaith.  Cyfle gwych i'r disgyblion chwarae rôl a dysgu am fywyd pob dydd merched yn oes Fictoria.

Amser Golchi - ilyfr i'w ddefnyddio ar ôl neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.

Hyd: 1 awr x 2
Dyddiadau: 10-14 Chwefror 2020
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes 1800-1900

Her yr Inclen

Amgueddfa Lechi Cymru

Her inclen

Sut oedd y chwarelwyr yn cludo eu celc o lechi’n ddiogel lawr llethrau serth y mynydd? Dewch i arbrofi gyda’n modelau a dysgu am systemau pwli, disgyrchiant a ffrithiant. Erbyn diwedd y sesiwn bydd pob grŵp wedi cael profiad o adeiladu eu inclên fechan eu hunain, profi’r heriau oedd yn wynebu’r systemau, a deall yr atebion dyfeisgar oedd gan y chwarelwyr i’r heriau hyn. Bydd yna gyfle i fynd am dro i Chwarel Vivian a chlywed mwy am beirianwaith y chwarel, yn ogystal â gweld yr Inclein V2 wrth ei gwaith.

 

Hyd: 2 awr
Dyddiadau: 9-13 Mawrth, 2020 (gofynnwch os am ddyddiadau eraill)
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

STEM, sgiliau meddwl creadigol

Her yr Olwyn Ddŵr

Amgueddfa Lechi Cymru

Dewch i ddysgu am bŵer dŵr a chlywed am ddyfeisgarwch peirianwyr y Gilfach Ddu a’u defnydd o ynni naturiol. Dyma gyfle i glywed hanes rhyfeddol olwyn ddŵr fwyaf Prydain a’i gweld wrth ei gwaith, cyn i ddisgyblion brofi eu gwybodaeth wyddonol wrth ddylunio ac adeiladu eu holwynion dŵr syml eu hunain, gyda Neuadd Bŵer drawiadol yr amgueddfa’n gefndir addas i’r gweithgaredd!

'Mae'r lleoliad yn arbennig o dda i ddangos i blant sut mae gwyddoniaeth o'n cwmpas ym mywyd pob dydd ar waith 'go iawn' ac yn rhoi y gweithgareddau o fewn cyd destun. Roedd gweld yr olwyn fawr a'r inclen ar waith yn sbarduno syniadau'r disgyblion i feddwl yn greadigol.' Lynne Hughes-Williams, Ysgol Gwaun Gynfi

Hyd: 1 awr 30 munud
Dyddiadau: 9-13 Mawrth 2019 (gofynnwch os am ddyddiadau eraill)
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

STEM, sgiliau meddwl creadigol

STREIC!

Amgueddfa Lechi Cymru
Llun o ddynes yn gafael mewnarwydd bradwr o streic penrhyn 1901 yn Amgueddfa Lechi Llanberis

Llun ar gyfer gweithdy Streic yn Llanberis

Sesiwn ar gyfer CA2 ar Streic Fawr y Penrhyn.

  • sesiwn stori yn nhŷ 1901
  • chwarae rôl i drafod statws cymdeithasol yn Oes Fictoria
  • trin a thrafod ffynonellau gwreiddiol a gwrthrychau yn ymwneud â’r cyfnod

Dan arweiniad yr actores Leisa Mererid a staff yr Amgueddfa.

 

Hyd: 2 awr
Dyddiadau: 2-6 Mawrth 2020
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Taith Chwarel Vivian

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfle i fynd am dro tu hwnt i’r Amgueddfa at droed Chwarel Vivian a thuag at Ysbyty'r Chwarel, i glywed mwy am hanes y chwarelwyr ar y graig ac yn y gwaliau, ac i weld rhai o’r dyfeisiadau Fictoraidd blaengar fel y blondin a’r inclen.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddim Sesiwn beilot

Codi stêm!

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfle i gyfarfod Una, ein locomotif stêm a darganfod mwy am y ddyfais Fictoraidd ryfeddol hon.

Hyd: 30 munud
Dyddiadau: Pob Dydd Mawrth, Mawrth i Hydref
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.
Am ddim Sesiwn beilot

Tu ôl i'r llenni yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfres o weithgareddau ymarferol fydd yn helpu disgyblion i ddeall gwaith amrywiol yr Amgueddfa Lechi.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Lechi Cymru

Milwyr yng Ngwersyll Milwrol Trawsfynydd. Hugh Thomas Hughes (1887-1918) o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig sy’n gyrru’r car cyntaf. Roedd yn hanu o Drawsfynydd, a cafodd ei ladd ger Coed Amiens, Ffrainc ym mis Medi 1918.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.