Prosiectau

Caneuon Rap Darllenwch miliwn o Eirau yng Nghymru

Amgueddfa Lechi Cymru
Rhai o'r plant yn rhoi'r rap at ei gilydd gyda Martin Daws

Cafodd y caneuon ‘rap’ yma eu creu gan ddisgyblion o Ysgol Maesincla Caernarfon ac Ysgol Bro Plennydd, y Ffôr, wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithdai rap gyda’r cerddor Martin Dawes, yn rhan o gynllun cenedlaethol “Darllenwch filiwn o eiriau yng Nghymru” (RMWW), sef cynllun cyffrous llawn hwyl sy’n gosod her i ddisgyblion ysgol gynradd, dosbarthiadau ac ysgolion ddarllen miliwn o eiriau y flwyddyn drwy gyfrwng prosiectau rhyngweithiol dyfeisgar.

/curadurol/biosyb/fasgwlaidd/casgliadau/boniface/

Casgliad y Werin Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le. Ymunwch â’r safle ac ychwanegu eich hanes chi!

www.casgliadywerin.cymru

Llwybr Ysgol Llanharan

Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd 2012

Amgueddfa Lechi Cymru

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd.

*Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn cymryd rhan y mis Medi canlynol.

Mwy o wybodaeth am y project

Llefydd yn llawn am 2017-18. Ceisiadau yn agor ym mis Mai ar gyfer 2018-19.

 

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF