Prosiectau

Caneuon Rap Darllenwch miliwn o Eirau yng Nghymru

Amgueddfa Lechi Cymru
Rhai o'r plant yn rhoi'r rap at ei gilydd gyda Martin Daws
Rhai o'r plant yn rhoi'r rap at ei gilydd gyda Martin Daws

Cafodd y caneuon ‘rap’ yma eu creu gan ddisgyblion o Ysgol Maesincla Caernarfon ac Ysgol Bro Plennydd, y Ffôr, wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithdai rap gyda’r cerddor Martin Dawes, yn rhan o gynllun cenedlaethol “Darllenwch filiwn o eiriau yng Nghymru” (RMWW), sef cynllun cyffrous llawn hwyl sy’n gosod her i ddisgyblion ysgol gynradd, dosbarthiadau ac ysgolion ddarllen miliwn o eiriau y flwyddyn drwy gyfrwng prosiectau rhyngweithiol dyfeisgar.

//museum.wales/curatorial/biosyb/vascular/collections/boniface/

Casgliad y Werin Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le. Ymunwch â’r safle ac ychwanegu eich hanes chi!

www.casgliadywerin.cymru

Llwybr Ysgol Llanharan

Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd 2012

Amgueddfa Lechi Cymru

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Herbert Thompson School - last spring.

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd.

*Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn cymryd rhan y mis Medi canlynol.

Mwy o wybodaeth am y project

Llefydd yn llawn am 2017-18. Ceisiadau yn agor ym mis Mai ar gyfer 2018-19.

 

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF