Prosiectau

Caneuon Rap Darllenwch miliwn o Eirau yng Nghymru

Amgueddfa Lechi Cymru
Rhai o'r plant yn rhoi'r rap at ei gilydd gyda Martin Daws

Cafodd y caneuon ‘rap’ yma eu creu gan ddisgyblion o Ysgol Maesincla Caernarfon ac Ysgol Bro Plennydd, y Ffôr, wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithdai rap gyda’r cerddor Martin Dawes, yn rhan o gynllun cenedlaethol “Darllenwch filiwn o eiriau yng Nghymru” (RMWW), sef cynllun cyffrous llawn hwyl sy’n gosod her i ddisgyblion ysgol gynradd, dosbarthiadau ac ysgolion ddarllen miliwn o eiriau y flwyddyn drwy gyfrwng prosiectau rhyngweithiol dyfeisgar.

/curadurol/biosyb/fasgwlaidd/casgliadau/boniface/

Casgliad y Werin Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le. Ymunwch â’r safle ac ychwanegu eich hanes chi!

www.casgliadywerin.cymru

Llwybr Ysgol Llanharan

Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd 2012

Amgueddfa Lechi Cymru