Y Cyfnod Sylfaen

Diwrnod Golchi

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfle i'r plant gamu'n ôl i'r gorffennol a chwrdd â Margiad yr olchwraig sy'n brysur wrth ei gwaith.  Cyfle gwych i'r disgyblion chwarae rôl a dysgu am fywyd pob dydd merched yn oes Fictoria.

Amser Golchi - ilyfr i'w ddefnyddio ar ôl neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.

Hyd: 1 awr x 2
Dyddiadau: 10-14 Chwefror 2020
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes 1800-1900