Prosiectau

Casgliad y Werin Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le. Ymunwch â’r safle ac ychwanegu eich hanes chi!

www.casgliadywerin.cymru

Llwybr Ysgol Llanharan

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Herbert Thompson School - last spring.

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd.

*Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn cymryd rhan y mis Medi canlynol.

Mwy o wybodaeth am y project

Llefydd yn llawn am 2017-18. Ceisiadau yn agor ym mis Mai ar gyfer 2018-19.

 

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gyrrwr lori, Corfflu Gwasanaeth Brenhinol y Fyddin, Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy, 1914.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Lleisiau’r Amgueddfa

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Yn 2012 dyma adran addysg Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn cydweithio â disgyblion Ysgol Gyfun y Coed Duon ac aelodau Grŵp Darllen Caerllion ar broject 'Lleisiau’r Amgueddfa'. Bwriad y project oedd annog y grwpiau i ddewis gwrthrychau o’r arddangosfeydd oedd yn eu denu, i drafod y rhesymau dros ddewis y gwrthrychau ac i feddwl am y berthynas rhyngddynt a’u bywyd bob dydd.

Lleisiau’r Amgueddfa
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.