Adnoddau

Am ddim Dan arweiniad athro

Amser golchi

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Clawr adnodd Amser Golchi ar gyfer ysgolion

Llyfr rhyngweithiol am olchi dillad cyn dyfodiad y peiriant golchi. Ar gyfer defnydd eich dysgwyr; mae'n cynnwys gemau, deunydd archif a gweithgareddau awgrymedig.

Wedi ei greu ar gyfer y cyfnod sylfaen a gwaelod Cyfnod Allweddol 2, ond gyda'r deunydd archif yn briodol ar gyfer oedrannau hyn a gall dod o hyd iddynt ar wefan Casgliad y Werin hefyd. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple).

Gall ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, ond fe'i ddefnyddir orau i gyd-fynd gyda sesiynau diwrnod golch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru, ble mae cyfle i gael tro ar rai o gamau'r broses.

Lawrlwythwch e-lyfr Amser Golchi yma.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Casgliad y Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le! Gallwch hefyd ddod o hyd i adnoddau addysg o dan y tab Addysg. Ymunwch â’r safle ac ychwanegwch eich hanes chi!

www.casgliadywerin.cymru/

Llwybr Ysgol Llanharan

 

Llwybrau Llafar

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Clawr Llwybrau Llafar

Dyma gynllun newydd, cyffrous gan Amgueddfa Cymru sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae’n bwysig darllen y wybodaeth wrth ddilyn y ddolen isod er mwyn sicrhau eich bod yn cael y mwyaf o’ch ymweliad – rhowch alwad os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Llwybrau Llafar
Am ddim Dan arweiniad athro

Adnoddau Saesneg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Adnoddau ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) i defnyddio yn Sain Ffagan Amgeuddfa Werin Cymru. Mae’r adnoddau wedi cael eu dylunio ar gyfer ymweliad hunan-dywys â’r amgueddfa. Maent ar gyfer dysgwyr Saesneg ar wahanol lefelau, ac yn canolbwyntio ar adeiladau gwahanol yn yr Amgueddfa. Cawsant eu creu ar y cyd gan Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Choleg Caerdydd a’r Fro. Mae myfyrwyr adran ESOL y coleg wedi ein helpu i’w datblygu a’u profi. https://museum.wales/stfagans/learning/adult/

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Bwthyn Llainfadyn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Bwthyn ydyw, a adeiladwyd yn Rhostryfan, Gwynedd ym 1762. Roedd bythynnod fel hwn yn gartrefi i weision fferm a chrefftwyr. Roedd y bwthyn hwn yn cael ei ddefnyddio gan weithwyr y diwydiant llechi lleol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Darganfod yr Oes Haearn yng Nghymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Plac Efydd

Nodiadau cefndir o'r CD ROM 'Daranfod yr Oes Haearn yng Nghymru' a gyhoeddwyd gan Adran Addysg yr Amgueddfa, yn cynnwys casgliad o ddelweddau o Gymru gyda nodiadau cefndirol. Adnodd gyda'r bwriad o ychwanegu at ddysgu 'Cymdeithas Geltaidd yr Oes Haearn' yng Nghyfnod Allweddol 2 (7-11 mlwydd oed).

/oes_haearn_athrawon/
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Diwrnod Golch Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dyma Beti Bwt. Dydd Llun yw hi heddiw. Mae Beti Bwt yn casáu dydd Llun. Dydd Llun yw'r diwrnod golchi. Dewch i weld sut mae Beti Bwt yn golchi ei dillad.

Diwrnod Golchi Beti Bwt
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Eglwys Sant Teilo

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Eglwys Gatholig a adeiladwyd yn wreiddiol yn ardal Pontarddulais, ger Abertawe. Mae rhannau hynaf yr adeilad yn dyddio'n ôl i 1150, ond cafodd ei hestyn a'i newid dros y blynyddoedd.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Ffeithiau a chwis Ystlumod

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn ddelfrydol i ysgolion neu grwpiau sy’n gwneud gwaith project neu’n paratoi i fynd ar daith ystlumod. Yn cynnwys ffeithiau a chwis am synau ystlumod gwledydd Prydain.

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

Science

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Ffermdy Abernodwydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffermdy yw Abernodwydd, a adeiladwyd ym 1678 yn Llangadfan, Powys.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Ffermdy Garreg Fawr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffermdy o Waunfawr, Gwynedd, a adeiladwyd ym 1544. Nid ydym yn gwybod pwy oedd yn byw yma, ond mae'n debygol eu bod yn deulu cefnog.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Ffermdy Hendre'r-ywydd Uchaf

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffermdy a adeiladwyd gyntaf ym 1508 yn Llangynhafal, Sir Ddinbych, yw Hendre'r-ywydd Uchaf. Mae pared yn rhannu'r ffermdy hwn yn ddau. Roedd y teulu'n byw ar un ochr, a'r gwartheg ar yr ochr arall.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Hanes Merched Cymru 1900-1918

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Mrs George, Pontypool

Ychydig o sylw a roddwyd i leisiau menywod Cymru yn hanesyddiaeth y wlad hyd yma - prin yw'r merched o haneswyr ac nid oes lle amlwg i ferched yn y llyfrau hanes chwaith. Mae cyhoeddiadau fel y casgliad o ysgrifau hanesyddol Our Mothers' Land yn tynnu sylw at yr anghydbwysedd hwn ac yn gosod y sylfeini ar gyfer rhagor o ymchwil. Mae'r ffaith bog angen dysgu hanes merched fel pwnc ar wahân yn arwydd o'r diffyg hwn. Un rheswm a roddir yn aml i esbonio pam na roddir rhagor o sylw i hanes merched yng nghwricwlwm yr ysgolion yw diffyg adnoddau. Bwriad y pecyn hwn yw datrys y broblem honno.

Seilir y pecyn hwn yn bennaf ar y cyfoeth o archifau a geir yn Amgueddfa Werin Cymru a'r bwriad yw cyflwyno adnoddau gweledol, llafar ac ysgrifenedig sy'n ymwneud â phrofiadau menywod rhwng 1900 a 1918. Detholiad bychan o'r defnyddiau sydd ar gael yw hwn ond gobeithio y bydd o gymorth i chi i dynnu darlun o'r gorffennol ac y bydd yn eich galluogi i werthfawrogi pa mor amrywiol oedd profiadau menywod yn y cyfnod o dan sylw.

/hanes_merched_cymru/
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Melin Bompren

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Melin ŷd ydyw. Adeiladwyd y felin rhwng 1852 a 1853. Adeiladwyd y felin hon yn Cross Inn, ger Cei Newydd, Ceredigion, ond roedd cannoedd o felinau tebyg ledled Cymru.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Rhyd-y-car

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Rhes o chwech bwthyn o ardal Rhyd-y-car ym Merthyr Tudful. Merthyr oedd tref fwyaf Cymru ym 1801, gyda phoblogaeth o 7,000.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Teganau Traddodiadol o Gymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Marblis

 

/teganau_traddodiadol/
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Y Prefab

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Codwyd y prefab math B2 (byngalo parod) hwn yng Nghilgaint Llandinam, Gabalfa, Caerdydd ym 1948.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Y Talwrn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Adeiladwyd y Talwrn yn iard yr Hawk and Buckle Inn, Dinbych, yn yr ail ganrif ar bymtheg. Fe'i defnyddiwyd, wrth gwrs, ar gyfer ymladd ceiliogod - gweithgaredd treisgar a chreulon dros ben yn ôl ein safonau ni heddiw.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Y Tolldy

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Tolldy yw hwn. Fe'i hadeiladwyd yn Aberystwyth ym 1771 am gost o £40. Adeiladwyd y tolldai i gasglu arian gan deithwyr, a châi'r arian ei ddefnyddio wedyn i adeiladu a chynnal-a-chadw'r ffyrdd.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Dogfennau