Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Llwybrau Llafar

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Clawr Llwybrau Llafar

Dyma gynllun newydd, cyffrous gan Amgueddfa Cymru sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae’n bwysig darllen y wybodaeth wrth ddilyn y ddolen isod er mwyn sicrhau eich bod yn cael y mwyaf o’ch ymweliad – rhowch alwad os oes gennych unrhyw gwestiynau.

/llwybraullafar/
Am ddim Yn yr ysgol

Bwthyn Llainfadyn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Bwthyn ydyw, a adeiladwyd yn Rhostryfan, Gwynedd ym 1762. Roedd bythynnod fel hwn yn gartrefi i weision fferm a chrefftwyr. Roedd y bwthyn hwn yn cael ei ddefnyddio gan weithwyr y diwydiant llechi lleol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Darganfod yr Oes Haearn yng Nghymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Plac Efydd

Nodiadau cefndir o'r CD ROM 'Daranfod yr Oes Haearn yng Nghymru' a gyhoeddwyd gan Adran Addysg yr Amgueddfa, yn cynnwys casgliad o ddelweddau o Gymru gyda nodiadau cefndirol. Adnodd gyda'r bwriad o ychwanegu at ddysgu 'Cymdeithas Geltaidd yr Oes Haearn' yng Nghyfnod Allweddol 2 (7-11 mlwydd oed).

/oes_haearn_athrawon/
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Eglwys Sant Teilo

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Eglwys Gatholig a adeiladwyd yn wreiddiol yn ardal Pontarddulais, ger Abertawe. Mae rhannau hynaf yr adeilad yn dyddio'n ôl i 1150, ond cafodd ei hestyn a'i newid dros y blynyddoedd.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.