Cyfnod Allweddol 2

Dros Nos yn Llys Llywelyn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dros Nos yn Llys Llywelyn

Dewch i aros dros nos yn y 13eg ganrif.

Cymerwch ran mewn gweithdy a darganfod mwy am fywyd yn Llys Llywelyn

Bydd cyfle i grwydro’r Amgueddfa wedi iddi gau, chwarae gemau canoloesol a chysgu dan drawstiau adeilad godidog.

Mae'r pecyn yn cynnwys gweithdy awr, gweithgareddau gyda'r nos wedi ei hunan hwyluso, pryd min nos, siocled poeth, brecwast a llety dros nos.

Hyd: gweithdy 1 awr a llety dros nos ar gael rhwng 3pm a 10am.
Cost: £50 y pen. Un oedolyn am ddim gyda hyd at 10 disgybl.
Nifer: Isafswm o 20 ac uchafswm o 30 disgybl.
Argaeledd: Ebrill – Hydref
Rhaid archebu: I archebu lle neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â addysg.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk neu (029) 2057 3424

Llys Llywelyn - Bywyd mewn llys canoloesol

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Llys Llywelyn

Beth oedd bywyd fel yn llys un o Tywysogion Cymru? Darganfyddwch am gymdeithas ganoloesol Cymru trwy cymryd rhan yn wledd canoloesol.

Uchafswm o 30 disgybl.

Yn ogystal ag adeilad y Llys ei hun, rydym wedi cynhyrchu pecyn o adnoddau dosbarth sy'n dysgu mwy am Oes y Tywysogion. Rhannwyd yr adnoddau yn 6 thema, gyda gweithgareddau dosbarth posibl ar gyfer hyd at 5 gwers i bob thema:
Trosolwg, Tystiolaeth, Bywyd Bod Dydd, Cestyll a Llysoedd, Rheolwyr Cymru, a Choncwest Cymru.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Oes y Tywysogion

Bedd y Milwr Celtaidd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Bedd y Milwr Celtaidd

Sut ydyn ni’n gwybod cymaint am fywydau ein cyndeidiau filoedd o flynyddoedd yn ôl?

Dewch i ddatgloi cyfrinachau’r gorffennol yn y gweithdy rhyngweithiol, archeoleg yma sy’n archwilio bedd o’r Oes Haearn.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Bryn Eryr - Fferm Oes Haearn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Bryn Eryr

Darganfyddwch yr Oes Haearn.

Dewch i gael cipolwg ar fyd ein cyndeidiau: sut oedden nhw’n adeiladu’u tai crwn a sut beth oedd eu bywydau bob dydd. Cewch gymryd rhan mewn gweithgareddau tymhorol, gan gynnwys gwau gwlân neu falu gwenith.

Uchafswm o 30 disgybl.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Celtiaid yr Oes Haearn

Gwers Ysgol Fictoraidd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ysgol Maestir

Sut deimlad fyddai bod yn ddisgybl yn ystod Oes Fictoria?

Cyfle i’ch disgyblion weld y gwahaniaethau rhwng ysgolion cyfoes a Fictoraidd drwy gymryd rhan mewn gwers.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Oes Fictoria, Bywyd yn y 19eg a 20fed Ganrif

Llythrennedd

Rhifedd

Oriel Byw a Bod - Curadwch hyn!

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Byw a Bod

Beth mae gwrthrychau o'r gorffennol yn ei ddweud wrthym am fywydau pobl yng Nghymru? Archwiliwch sut mae pobl yn byw yng Nghymru trwy archwiliad thematig o’r oriel Byw a Bod. Edrychwch ar themâu fel hwyl, bwyd, gwaith, ac edrych yn dda.

Dychmygwch eich bod yn curadur amgueddfa 100 mlynedd yn y dyfodol - beth fyddech chi'n dewis ei arddangos i ddangos sut mae pobl yn byw yng Nghymru heddiw?

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: O Hydref 19eg 2018 ymlaen
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Oriel Gweithdy

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sesiwn Oriel Gweithdy

Cymerwch ran mewn gweithdy i archwilio ein horiel newydd sbon - Gweithdy - sy'n llawn o wrthrychau a wnaed gan wneuthurwyr yn y gorffennol a'r presennol.


Yn ystod y gweithdy bydd eich grŵp yn archwilio crefft a dylunio yn ogystal â gwahanol ddeunyddiau a'u priodweddau ac yn gweithio mewn grwpiau i ddylunio eu cynnyrch eu hunain wedi'i ysbrydoli gan y gwrthrychau a arddangosir.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Siop Gwalia

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia i weld sut roedd pobl yn siopa dros 80 mlynedd yn ôl.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/adeiladau/gwalia/

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Teganau Traddodiadol

Pa deganau oedd plant yn chwarae yn y gorffennol?

Dyma gyfle i chwarae gyda rhai a’u cymharu â theganau cyfoes.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Teganau - gwneud tegan traddodiadol

Teganau - Gwnewch Degan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Doliau Peg Traddodiadol

Wyddoch chi fod llawer o deganau’r gorffennol wedi eu gwneud â llaw?

Dyma gyfle i’ch dosbarth greu doliau peg i fynd yn ôl i’r ysgol.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Teganau Traddodiadol - cyfe i chwarae gyda teganau traddodiadol

Ŵyna yn Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ŵyn yn Llwyn yr Eos

Wyddoch chi fod Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan hefyd yn fferm weithredol? Bob mis Mawrth mae defaid Sain Ffagan yn ŵyna, ag hoffwn gynnig cyfle i ysgolion gwrdd â’n bugail.

Mi fydd bwcio eich ysgol ar y sesiwn yma yn eich galluogi:

  • i ymweld â fferm Llwyn yr Eos a chwrdd â’n bugail
  • weld unrhyw ŵyn sydd wedi ei geni
  • i ddysgu mwy am ddefaid ag ŵyn yr Amgueddfa
  • a’r posibilrwydd o weld oen yn cael ei geni yn ystod eich ymweliad

 

Dyddiadau: 2-6 a 9-13 Mawrth 2020
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Y Tuduriaid - Cred a Chrefydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gweithdy Crefydd Tuduraidd

Darganfyddwch rôl crefydd ym mywyd bob dydd y Tuduriaid.

Sut wnaeth hyn newid ar ôl y diwygiad?

Dewch i ddysgu mwy drwy ymweld ag Eglwys Sant Teilo – ein heglwys o’r cyfnod cyn y Diwygiad (tua 1530).

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Y Tuduriaid

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Sesiwn Gwisg Tuduraidd

Y Tuduriaid - Gwisg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Gwisgoedd y Tuduriaid

Sesiwn cymharu a chyferbynnu dillad bonheddwyr â dillad ffermwyr cefnog gyda chyfle i bedwar disgybl fodelu’r gwisgoedd.

Dewch i ddarganfod mwy am fywyd Tuduraidd drwy ymweld â Chastell Sain Ffagan (ein plasty Elisabethaidd).

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Y Tuduriaid

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Sesiwn Cred a Chrefydd Tuduraidd

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Rhyd-y-car

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Rhyd y Car

Ewch am dro i res o dai o ardal Merthyr Tudful a sylwch ar y gwahaniaethau rhwng y ffordd o fyw rhwng 1805-1985. Rhaid archebu lle o flaen llaw.

 

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/adeiladau/rhydycar/

 

Am ddim Dan arweiniad athro

Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i athrawon a disgyblion ail-fyw gwers ysgol yn yr 1890au. Rhaid i athrawon fynychu diwrnod hyfforddi yn gyntaf.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.