Cyfnod Allweddol 2

Am ddim Dan arweiniad athro

Amser golchi

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Clawr adnodd Amser Golchi ar gyfer ysgolion

Llyfr rhyngweithiol am olchi dillad cyn dyfodiad y peiriant golchi. Ar gyfer defnydd eich dysgwyr; mae'n cynnwys gemau, deunydd archif a gweithgareddau awgrymedig.

Wedi ei greu ar gyfer y cyfnod sylfaen a gwaelod Cyfnod Allweddol 2, ond gyda'r deunydd archif yn briodol ar gyfer oedrannau hyn a gall dod o hyd iddynt ar wefan Casgliad y Werin hefyd. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple).

Gall ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, ond fe'i ddefnyddir orau i gyd-fynd gyda sesiynau diwrnod golch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru, ble mae cyfle i gael tro ar rai o gamau'r broses.

Lawrlwythwch e-lyfr Amser Golchi yma.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Bedd y Milwr Celtaidd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut ydyn ni’n gwybod cymaint am fywydau ein cyndeidiau filoedd o flynyddoedd yn ôl?

Dewch i ddatgloi cyfrinachau’r gorffennol yn y gweithdy rhyngweithiol, archeoleg yma sy’n archwilio bedd o’r Oes Haearn.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Bryn Eryr - Fferm Oes Haearn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Darganfyddwch yr Oes Haearn.

Dewch i gael cipolwg ar fyd ein cyndeidiau: sut oedden nhw’n adeiladu’u tai crwn a sut beth oedd eu bywydau bob dydd. Cewch gymryd rhan mewn gweithgareddau tymhorol, gan gynnwys nyddu gwlân neu falu gwenith.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Celtiaid yr Oes Haearn

Diwrnod Golch gyda Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i helpu Beti Bwt i olchi'i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Caiff y plant ddefnyddio mangl a doli i helpu i lanhau blwmers mam-gu!

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Gwers Ysgol Fictoraidd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut deimlad fyddai bod yn ddisgybl yn ystod Oes Fictoria?

Cyfle i’ch disgyblion weld y gwahaniaethau rhwng ysgolion cyfoes a Fictoraidd drwy gymryd rhan mewn gwers.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Oes Fictoria, Bywyd yn y 19eg a 20fed Ganrif

Llythrennedd

Rhifedd

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia i weld sut roedd pobl yn siopa dros 80 mlynedd yn ôl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/adeiladau/gwalia/

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Pa deganau oedd plant yn chwarae yn y gorffennol?

Dyma gyfle i chwarae gyda rhai a’u cymharu â theganau cyfoes.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Teganau - gwneud tegan traddodiadol

Teganau - Gwnewch Degan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Wyddoch chi fod llawer o deganau’r gorffennol wedi eu gwneud â llaw?

Dyma gyfle i’ch dosbarth greu doliau peg i fynd yn ôl i’r ysgol.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Teganau Traddodiadol - cyfe i chwarae gyda teganau traddodiadol

Y Tuduriaid - Cred a Chrefydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Darganfyddwch rôl crefydd ym mywyd bob dydd y Tuduriaid.

Sut wnaeth hyn newid ar ôl y diwygiad?

Dewch i ddysgu mwy drwy ymweld ag Eglwys Sant Teilo – ein heglwys o’r cyfnod cyn y Diwygiad (tua 1530).

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Y Tuduriaid

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Sesiwn Gwisg Tuduraidd

Y Tuduriaid - Gwisg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sesiwn cymharu a chyferbynnu dillad bonheddwyr â dillad ffermwyr cefnog gyda chyfle i bedwar disgybl fodelu’r gwisgoedd.

Dewch i ddarganfod mwy am fywyd Tuduraidd drwy ymweld â Chastell Sain Ffagan (ein plasty Elisabethaidd).

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Y Tuduriaid

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Sesiwn Cred a Chrefydd Tuduraidd

Am ddim Sesiwn beilot

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Rhyd-y-car

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ewch am dro i res o dai o ardal Merthyr Tudful a sylwch ar y gwahaniaethau rhwng y ffordd o fyw rhwng 1805-1985. Rhaid archebu lle o flaen llaw.

 

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/adeiladau/rhydycar/

 

Am ddim Dan arweiniad athro

Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i athrawon a disgyblion ail-fyw gwers ysgol yn yr 1890au. Rhaid i athrawon fynychu diwrnod hyfforddi yn gyntaf.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.