Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd.

*Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn cymryd rhan y mis Medi canlynol.

Mwy o wybodaeth am y project

Llefydd yn llawn am 2015-16. Ceisiadau yn agor ym mis Mai ar gyfer 2016-17.

 

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Bryn Eryr - fferm Oes Haearn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i gael cipolwg ar fyd ein cyndeidiau, sut oedden nhw’n adeiladu’u tai crwn a sut beth oedd eu bywydau bob dydd. Cewch gymryd rhan mewn gweithgareddau tymhorol bob dydd, gan gynnwys nyddu â gwerthyd law neu falu gwenith.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Celtiaid yr Oes Haearn

Diwrnod Golch gyda Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Helpwch Beti Bwt i olchi'i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Gwisgoedd y Tuduriaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sesiwn cymharu a chyferbynnu dillad a wisgwyd gan fonheddwyr â ffermwyr cefnog gyda chyfle i bedwar disgybl fodelu’r gwisgoedd. Dewch i ganfod mwy am fywyd Tuduraidd drwy ymweld ag Eglwys Sant Teilo – ein Heglwys cynddiwygiadol (c1530).

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Y Tuduriaid

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia i weld sut roedd pobl yn siopa dros 80 mlynedd yn ôl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/adeiladau/gwalia/

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Profwch eich sgiliau gyda theganau traddodiadol.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Am ddim Sesiwn beilot

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Rhyd-y-car

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ewch am dro i res o dai o ardal Merthyr Tudful a sylwch ar y gwahaniaethau rhwng y ffordd o fyw rhwng 1805-1985. Rhaid archebu lle o flaen llaw.

 

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/adeiladau/rhydycar/

 

Am ddim Dan arweiniad athro

Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i athrawon a disgyblion ail-fyw gwers ysgol yn yr 1890au. Rhaid i athrawon fynychu diwrnod hyfforddi yn gyntaf.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.