Prosiectau

Casgliad y Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le! Gallwch hefyd ddod o hyd i adnoddau addysg o dan y tab Addysg. Ymunwch â’r safle ac ychwanegwch eich hanes chi!

Casgliad y Werin Cymru

Llwybr Ysgol Llanharan

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Herbert Thompson School - last spring.

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd.

*Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn cymryd rhan y mis Medi canlynol.

Mwy o wybodaeth am y project

Llefydd yn llawn am 2017-18. Ceisiadau yn agor ym mis Mai ar gyfer 2018-19.

 

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF