Ffermdy Abernodwydd

48

Ffermdy ffrâm bren, to gwellt, wedi'i godi ym 1678 ar ffurf neuadd agored gyda thân yng nghanol y llawr ac yn agored i'r to. Addaswyd y tŷ ym 1708 trwy adeiladu lle tân ac iddo gefn cerrig a simnai ffrâm bren, a chynnwys llawr uchaf, gan ddyblu'r lle y tu mewn i'r tŷ, fwy neu lai.

Mae'n nodweddiadol o dai ffrâm bren y Canolbarth a'r Gororau o ran ei gynllun a'i adeiladwaith, gyda'r lle tân ger yr unig ddrws. Mae'r waliau wedi'u gosod ar blinth garreg isel rhag i'r trawstiau bydru. Llanwyd y paneli rhwng y coed â phlethwaith o rodenni cyll a dwb clai. Lloriau pridd sydd iddo.

Mae ansawdd y dodrefn a welir yn y tŷ yn adlewyrchu'r ffaith fod safon byw yn uwch yn y rhan hon o Faldwyn yn y 18fed ganrif nag y byddai ymhellach i'r gorllewin ar dir uwch a thlotach.

Ffeithiau Adeilad:

  • Lleoliad gwreiddiol: Llangadfan, Powys (Sir Fynwy)
  • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: 1678/1708
  • Dodrefnwyd: 18fed ganrif
  • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 1951
  • Dyddiad agor i'r cyhoedd: 1951
  • Statws rhestredig: Gradd 2
  • Gwybodaeth ymweld