Ffermdy Abernodwydd

48

Golwg ar du mewn Ffermdy Abernodwydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffermdy ffrâm bren, to gwellt, wedi'i godi ym 1678 ar ffurf neuadd agored gyda thân yng nghanol y llawr ac yn agored i'r to. Addaswyd y tŷ ym 1708 trwy adeiladu lle tân ac iddo gefn cerrig a simnai ffrâm bren, a chynnwys llawr uchaf, gan ddyblu'r lle y tu mewn i'r tŷ, fwy neu lai.

Mae'n nodweddiadol o dai ffrâm bren y Canolbarth a'r Gororau o ran ei gynllun a'i adeiladwaith, gyda'r lle tân ger yr unig ddrws. Mae'r waliau wedi'u gosod ar blinth garreg isel rhag i'r trawstiau bydru. Llanwyd y paneli rhwng y coed â phlethwaith o rodenni cyll a dwb clai. Lloriau pridd sydd iddo.

Mae ansawdd y dodrefn a welir yn y tŷ yn adlewyrchu'r ffaith fod safon byw yn uwch yn y rhan hon o Faldwyn yn y 18fed ganrif nag y byddai ymhellach i'r gorllewin ar dir uwch a thlotach.

 
 

Ffeithiau Adeilad:

  • Lleoliad gwreiddiol: Llangadfan, Powys (Sir Fynwy)
  • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: 1678/1708
  • Dodrefnwyd: 18fed ganrif
  • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 1951
  • Dyddiad agor i'r cyhoedd: 1951
  • Statws rhestredig: Gradd 2
  • Gwybodaeth ymweld