Teresa Darbyshire

Manylion Cyswllt

Dr Teresa Darbyshire
Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3222

Enw Staff

Dr Teresa Darbyshire

Enw Swydd

Uwch Guradur: Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol

Cyfrifoldebau:

Anifeiliaid di-asgwrn-cefn morol, yn benodol anelidau mwydod gwrychog. Rheoli’r casgliadau a chronfeydd data Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn morol a mynediad atynt.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

  • BSC (Anrhydedd) Bioleg Môr (Bangor);
  • MSc Datblygiad ac Amddiffyniad Adnoddau Morol (Heriot-Watt);
  • PhD Gwyddorau Eigion (Prifysgol Bangor; Teitl: Tacsonomeg a Bioddaearyddiaeth Mwydod Gwrychog Ynysoedd y Falkland)
  • Aelod (Cymdeithas Casgliadau Gwyddorau Naturiol, NatSCA)
  • Dylunio/teiposod bwletinau ac Aelod (Porcupine Marine Natural History Society)

Diddordebau Ymchwil

Tacsonomi pob grŵp o anelidau mwydod gwrychog â diddordeb penodol ym môr De’r Iwerydd, gan ddefnyddio dulliau morffolegol a moleciwlaidd. Mae ei phrojectau diweddar wedi canolbwyntio ar Nereididae, Chrysopetalidae ac Arenicolidae. Mae ei gwaith ymchwil arall yn cynnwys ag astudiaethau o amrywiaeth a dosbarthiad bywyd gwely’r môr ym Môr Iwerddon sy’n dymherus, y Seychelles sy’n drofannol ac Ynysoedd y Falklands sy’n dymherus/is-Antarctig.

Gweithio ar brojectau yn y DU ac Ynysoedd y Falkland ar hyn o bryd i wella tacsonomeg mwydod gwrychog

Allweddeiriau

Tacsonomi, Anelidau, Polychaeta, casgliadau, curadu, rheoli mynediad, cronfeydd data, Cymru, Ynysoedd y Falklands, systemeg foleciwlaidd, benthos, amrywiaeth, dosbarthiad, mapio, plymio SCUBA, ffotograffiaeth, darlunio, golygyddol, cyhoeddi.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Holmes, A.M., Darbyshire, T., Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. (2017) Proceedings of the 12th International Polychaete Conference, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, Cardiff, Wales, UK, 1-5 August 2016. Journal of the Marine Biological Association of the UK 97(5):829-1209

Brind, C. & Darbyshire T. 2015. Investigations of the black lugworm (Arenicola defodiens) in South Wales. Bulletin of the Porcupine Marine Natural History Society, 3, 48-52.

James, J.W.C., Mackie, A.S.Y., Rees, E.I.S. & Darbyshire, T. 2012. Sand wave field habitats: The OBel Sands, Bristol Channel, U.K. Yn P.T. Harris and E.K. Baker (gol), Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat: GeoHab Atlas of seafloor geomorphic features and benthic. Elsevier, London, 227-239.

Robinson, K.A., Mackie, A.S.Y., Lindenbaum, C., Darbyshire, T., van Landeghem, K.J.J. & Sanderson, W.G. 2012. Seabed habitats of the southern Irish Sea. Yn P.T. Harris and E.K. Baker (gol), Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat: GeoHab Atlas of seafloor geomorphic features and benthic. Elsevier, London, 523-537.

Darbyshire, T. 2012. Marine collections supporting taxonomy in Wales. Natur Cymru, 44, 46.

Darbyshire, T. & Mackie, A.S.Y. 2011. Review of Uncispionidae (Annelida: Polychaeta) with the description of a new species of Uncispio. Proceedings of the 10th International Polychaete Conference, Lecce, Italy 2010. Italian Journal of Zoology,78 (S1) 65-77.

Darbyshire, T. 2011. A new species of bristleworm from west of Anglesey. Natur Cymru, 41, 47.

MackieA.S.Y.Darbyshire,T., Bamber, R.N. & Turner, J.A. 2010. Notes on new benthic invertebrates from the southern Irish Sea. Porcupine Marine Natural History Society Newsletter, 27, 24-27.

Darbyshire, T. & Mackie, A.S.Y. 2009. Two new species of Diplocirrus (Polychaeta:  Flabelligeridae) from the southern Irish Sea and South Africa. Yn N.J. Maciolek & J.A. Blake (gol), Proceedings of the 9th International Polychaete Conference, Portland, Maine 2007. Zoosymposia, 2, 91-103.

Mackie, A.S.Y., James, J.W.C., Rees, E.I.S., Darbyshire, T., Philpott, S.L. Mortimer, K., Jenkins, G.O. & Morando, A., 2006. The Outer Bristol Channel Marine Habitat StudyStudies in Marine Biodiversity and Systematics from the National Museum of Wales. BIOMÔR Reports, 4, 1-249 & A1-A227, + DVD-ROM (2007).

Mackie, A.S.Y.Oliver, P. G.Darbyshire, T. & Mortimer, K. 2005. Shallow marine benthic invertebrates of the Seychelles Plateau: high diversity in a tropical oligotrophic environmentPhilosophical Transactions of the Royal Society A,363, 203–228.

Darbyshire, T. 2004. Reports from the Porcupine field visit to Northumberland 28th August to 1st September 2003: A report on the Polychaeta. Porcupine Marine Natural History Society Newsletter, 14, 31-35.

Darbyshire, T. & Mackie, A.S.Y. 2003. Species of Litocorsa (Polychaeta: Pilargidae) from the Indian Ocean and South China Sea. Proceedings of the Seventh International Polychaete Conference, Reykjavik, Iceland, 2001. Hydrobiologia, 496 (1-3) 63-73.

Darbyshire, T., Mackie, A.S.Y., May, S. J. & Rostron, D. 2002. A macrofaunal survey of Welsh sandbanks. Cyngor Cefn Gwlad Cymru CCW Report, 539, 113 pp.

Mackie, A.Oliver, P.G.Darbyshire, T. & Mortimer, K. 2001.  Benthic faunal studies in the Seychelles. Yn J.C. Burnett, J.S. Kavanagh & T. Spencer (gol), Shoals of Capricorn Field Report 1998-2001: Marine Science, training and education in the western Indian Ocean. Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), p. 37.

Postiau Blog