Manylion Cyswllt

Fflur Morse
Bywyd Gwerin
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffôn: +44 (0)29 2057 3487

Enw Staff

Fflur Morse

Enw Swydd

Uwch Guradur Bywyd Diwylliannol

Cyfrifoldebau:

Casgliadau bywyd diwylliannol sy’n cynnwys casgliadau’n ymwneud â cherddoriaeth, llên gwerin ac arferion, sefydliadau diwylliannol, addysgol a chymdeithasol, diwylliant poblogaidd, chwaraeon a theganau a gemau plant.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

MA Hanes Dylunio (V&A Museum / Royal College of Art); BA Hanes (Exeter University).

Diddordebau Ymchwil

Hanes dylunio a hanes cymdeithasol diwylliant materol yng Nghymru. Arferion crefftau, damcaniaeth crefftau ac arddangos crefftau yng Nghymru wedi’r Ail Ryfel Byd, mewn perthynas â hunaniaeth genedlaethol Gymreig yn benodol. Offerynnau cerdd traddodiadol, yn enwedig y delyn deires Gymreig. Mae ei diddordebau eraill yn cynnwys hanes cymdeithasol isddiwylliannau yng Nghymru a hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.

Allweddeiriau

Diwylliant, llên gwerin, cerddoriaeth, chwaraeon, teganau, arferion, diwylliant poblogaidd, crefftau.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau