Adrannau Curadurol

Hanes Bywyd Gwerin

Mae'r Adran Bywyd Gwerin wedi'i leoli yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Prif nod Sain Ffagan yw arddangos a dehongli bywyd a gwaith beunyddiol y Cymry o'r Oesoedd Canol hyd heddiw.

Mae casgliadau'r Amgueddfa'n syrthio i'r categorïau a ganlyn: