Straeon Covid

Seiclo o amgylch Biwmaris, Penmon a Llanddona.

Seiclo o amgylch Biwmaris, Penmon a Llanddona. Llun: Christine Edwards, Ynys Mô​n.

Diolch i bawb sydd wedi rhannu eu profiadau a’u teimladau o fyw yng Nghymru yn ystod pandemig COVID-19.

Dyma ddetholiad o’r ymatebion yr ydym wedi eu derbyn.

Straeon Covid: “Mae celf yn cadw fi'n hapus”

Cyfraniad Angharad i broject Casglu Covid: Cymru 2020

Darllen mwy

Straeon Covid: “Diolch byth am Zoom!”

Cyfraniad Mair i broject Casglu Covid: Cymru 2020

Darllen mwy

Straeon Covid: “A fyddwn yr un peth byth eto?”

Cyfraniad Enfys i broject Casglu Covid: Cymru 2020

Darllen mwy

Straeon Covid: “Mae fy nheimladau'n dod fel tonnau”

Cyfraniad Leri i broject Casglu Covid: Cymru 2020

Darllen mwy