Bywyd Corfforaethol

  • Mae'r casgliadau hyn yn cynnwys yn bennaf ddeunyddiau'n ymwneud â masnach a busnes, er enghraifft cynnwys siop haearnwerthwr, siop groser, a phethau eraill yn gysylltiedig â dodrefnu adeiladau masnachol neu adeiladau gwaith.
  • Hefyd ceir casgliadau'n ymwneud â meddygaeth, cyfraith a threfn a chrefydd.

Bywyd Corfforaethol

Sioned Hughes

Pennaeth Hanes Cyhoeddus ac Archaeoleg
Gweld Proffil

Nasir Adam

Curadur Hanes Pobl Dduon

Clara de Sousa Cunha

Dafydd Wiliam

Prif Guradur: Adeiladau Hanesyddol