Sioned Hughes

Manylion Cyswllt

Sioned Hughes
Bywyd Gwerin
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: +44 (0)29 2057 3442

Enw Staff

Sioned Hughes

Enw Swydd

Pennaeth Hanes Cyhoeddus ac Archaeoleg

Cyfrifoldebau:

Ymgysylltu â’r cyhoedd, cydweithio gyda’r gymuned, cydguradu, arferion curadu cyfranogol, coffáu’n gyhoeddus, perfformio, cyfranogiad digidol. Cyfrifoldebau sy’n ymwneud â’r casgliadau: gwleidyddiaeth, protest, cymdeithasau a mudiadau poblogaidd, cyfraith a threfn, masnach a busnes, crefydd, y Rhyfel Byd Cyntaf, coffadwriaeth, meddygaeth, iechyd cyhoeddus, anabledd.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA Hanes (Aberystwyth), MA Astudiaethau Orielau Celf ac Amgueddfeydd (Manceinion), Aelod o Gymdeithas yr Amgueddfeydd. 

Diddordebau Ymchwil

Hanes anabledd ac anableddau dysgu; cynrychioli anabledd mewn amgueddfeydd; hanes iechyd cyhoeddus a meddygaeth; rôl gymdeithasol amgueddfeydd a’u heffaith; cynrychioli hunaniaeth genedlaethol a hunaniaeth leiafrifol mewn amgueddfeydd; ymchwil gyfranogol mewn arferion amgueddfeydd.

Allweddeiriau

Cyfranogaeth, rôl gymdeithasol, effaith, gweithio ar y cyd.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Hughes, S. & Phillips, E. 2019. From Vision to Action: The journey towards activism at St Fagans National Museum of History. Mewn R. Janes & R. Sandell (gol), Museum Activism(London & New York: Routledge), 245-255.

Hughes, S.Phillips, E. & Rhys, Owain, 2008, Pop Peth: exhibiting contemporary music in a gallery context [PDF]Collectingnet Newsletter, 3.

Hughes, S. 2008. Pop peth: Exhibiting contemporary music in a gallery context [PDF].  Collectingnet Newsletter (nawr yn rhan o ICOM). No. 3 Hydref 2008.

Hughes, S. 2007. Tu Chwith (Cyfrol 27) Newid, 2007: Rhoi llais i’r mud: Oriel newydd yn Sain Ffagan.

Hughes, S. & Nash, G. 2006. Moving a Medieval Church: re-erecting St Teilo’s church In C. J. Buttler & M. Davies (gol). Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd, 108-15.

Hughes, S. 1999-2000. The Prefab – a permanent home for a temporary building. Amgueddfa 3 Yearbook 1999/2000, 11-13.

Hughes, S. 1999. Tu Chwith (Cyfrol 11) Gwlad a Thref, Gwanwyn 1999:  Croesi Pontydd Atgof: Trip i Amgueddfa Werin Cymru.

Hughes, S. 1998-99. St Teilo’s Church, Llandeilo Tal-y-bont: Interpreting a Late Medieval Church. Amgueddfa no.2 Yearbook 1998/99, 8-11.