Cysylltwch â ni

Bywyd Gwerin

Sioned Hughes

Pennaeth Hanes Cyhoeddus ac Archaeoleg
Gweld Proffil

Nasir Adam

Curadur Hanes Pobl Dduon

Gareth Beech

Uwch Guradur: Economi Wledig

Clara de Sousa Cunha

Richard Edwards

Golygydd Cynnwys Digidol

Lowri Jenkins

Archifydd Cynorthwyol
Gweld Proffil

Mared McAleavey

Prif Guradur: Ystafelloedd Hanesyddol

Fflur Morse

Uwch Guradur Bywyd Diwylliannol
Gweld Proffil

Elen Phillips

Prif Guradur Hanes Cyfoes a Chymunedol
Gweld Proffil

Nerys Rigby

Swyddog Gweinyddol – Hanes ac Archaeoleg (Llun–Mercher)

Meinwen Ruddock-Jones

Archifydd
Gweld Proffil

Jonathan Wheeler

Curadur Hanes Modern (C & M)

Dafydd Wiliam

Prif Guradur: Adeiladau Hanesyddol

Sioned Williams

Prif Guradur: Hanes Modern

Pascal Lafargue

Technegydd Archif Clyweledol

Donna Short

Swyddog Gweinyddol – Hanes ac Archaeoleg (Mercher–Gwener) | Gofalydd