Cysylltwch â ni

Bywyd Gwerin

Sioned Hughes

Pennaeth Hanes Cyhoeddus ac Archaeoleg
Gweld Proffil

Gareth Beech

Uwch Guradur: Economi Wledig

Mared Hydref Edwards

Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Hanes ac Archaeoleg)

Richard Edwards

Swyddog Cynnwys Digidol / Cynorthwy-ydd Hanes ac Archaeoleg

Mark Etheridge

Curadur: Diwydiant a Thrafnidiaeth
Gweld Proffil

Lowri Jenkins

Archifydd Cynorthwyol
Gweld Proffil

Mared McAleavey

Prif Guradur: Ystafelloedd Hanesyddol

Fflur Morse

Uwch Guradur Bywyd Diwylliannol
Gweld Proffil

Elen Phillips

Prif Guradur Hanes Cyfoes a Chymunedol
Gweld Proffil

Meinwen Ruddock-Jones

Archifydd
Gweld Proffil

Jonathan Wheeler

Curadur Hanes Modern (C & M)

Dafydd Wiliam

Prif Guradur: Adeiladau Hanesyddol

Sioned Williams

Prif Guradur: Hanes Modern
Gweld Proffil

Pascal Lafargue

Technegydd Archif Clyweledol