Mark Etheridge

Manylion Cyswllt

Mark Etheridge
Bywyd Gwerin
Y Ganolfan Gasgliadau
Heol Crochendy
Parc Nantgarw
CF15 7QT

Ffôn: +44 (0)29 2057 3574

Enw Staff

Mark Etheridge

Enw Swydd

Curadur: Diwydiant a Thrafnidiaeth

Cyfrifoldebau:

Rheoli casgliadau ffotograffig diwydiant a thrafnidiaeth (dros 206,000 o luniau). Cyfrifoldeb curadurol dros y casgliadau ffotograffig hanesyddol cynnar, gan gynnwys casgliad o bwys rhyngwladol gan John Dillwyn Llewelyn (casgliad o 1,240 o brintiau, negatifau papur a gwydr, yn dyddio’n bennaf o’r 1850au). Cyfrifoldeb curadurol dros y casgliadau ffotograffig 3D (cyfarpar ffotograffig ac ati) a gedwir gan yr adran.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA (Anrhydedd).

Diddordebau Ymchwil

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ffotograffiaeth gynnar yng Nghymru a chyfarpar ffotograffiaeth. Ymchwilio i gasgliad mawr o ffotograffau cynnar John Dillwyn Llewelyn, cyfrannu at gatalog diweddar ar gyfer yr arddangosfa symudol ‘Pastures Green and Dark Satanic Mills’. Penderfynu ar gwmpas y casgliadau o gyfarpar ffotograffiaeth a gedwir yn yr adran ac ymchwilio iddynt. Mae ei ddiddordebau’n cynnwys sicrhau bod casgliadau ar gael ar-lein hefyd, datblygu ac ymchwilio i gasgliadau ar gyfer y cronfeydd data ‘Delweddau Diwydiannol’ a ‘Casgliadau’r Rhyfel Byd Cyntaf’, a datblygu ffyrdd newydd o wella dulliau rheoli casgliadau ffotograffig yr adran ddiwydiant a thrafnidiaeth.

Allweddeiriau

Ffotograffiaeth hanesyddol, cyfarpar ffotograffiaeth.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Barringer, T., and Fairclough, O. 2014.

Pastures Green & Dark Satanic Mills
, American Federation of Arts, 2014 (awdur cyfrannol: A. Pritchard, M. Munro, M. Etheridge).

Postiau Blog

Mair Jones & Norena Shopland
24 Mawrth 2022
Oska von Ruhland
10 Mawrth 2022
gan Mark Etheridge
1 Chwefror 2022
gan Mark Etheridge
20 Mawrth 2017
gan Mark Etheridge
20 Gorffennaf 2015
gan Mark Etheridge
29 Gorffennaf 2014
gan Mark Etheridge
1 Gorffennaf 2014
gan Mark Etheridge
18 Rhagfyr 2013