Cadeiriau Arwisgo Tywysog Cymru

Mark Lucas

Dyluniwyd y Gadair gan yr Arglwydd Snowdon ar gyfer arwisgiad y Tywysog Charles ar 1 Gorffennaf 1969. Cafodd 4,600 o'r cadeiriau hyn eu gwneud ar gyfer y gwesteion yng Nghastell Caernarfon.

Cafodd y gadair ei defnyddio gan Iorwerth Howells, cyfarwyddwr addysg Sir Gaerfyrddin. Roedd yn un o gynrychiolwyr Sir Gaerfyrddin yn yr arwisgiad. Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o bren ffawydd, y sedd a'r cefn o bren haenog gydag argaen pren onnen. Mae'r gadair wedi'i lliwio'n loywgoch ac wedi'i selio gyda lacr asid clir. Cafodd ei gwneud yn ffatrïoedd Remploy yn Nhrefforest a Wrecsam.

Arwisgiad y Tywysog Charles ar 1 Gorffennaf 1969 yng Nghastell Caernarfon

Arwisgiad y Tywysog Charles ar 1 Gorffennaf 1969 yng Nghastell Caernarfon

Mae'r ffabrig wedi'i wneud o wlanen goch Gymreig a wnaed gan David Lewis Cyf, Melin Cambrian, Dre-fach Felindre - cartref Amgueddfa Wlân Cymru erbyn hyn. Cafodd 2,650 llath o ddefnydd ei gynhyrchu am 18/- y llath. Mae plu arfbais Tywysog Cymru wedi'u boglynnu mewn eurddalen gan Ferndale Book Company. Wedi'r seremoni cafodd y cadeiriau eu gwerthu am £12.00 yr un, gyda'r gwahoddedigion yn cael y cynnig cyntaf cyn iddynt fynd ar werth i'r cyhoedd.

Y sampl gwreiddiol a anfonwyd i'r adran weithiau i gael ei wirio

Y sampl gwreiddiol a anfonwyd i'r adran weithiau i gael ei wirio

sylw (3)

Sharman bailey
29 Ebrill 2022, 17:40
Can I get some of the red fabric now?
Michael Hocken
22 Rhagfyr 2021, 10:50
Would you have any idea or suggestion where I could obtain a replacement fixing bolt for an Investiture Chair? I bought it at auction recently for friends’ new Cardiff Bay flat, but on receiving it discovered that one bolt was missing. It would be wonderful to be able to replace it and enable the chair to be used as well as stand as a striking feature of their entrance hall! Thanks in advance for any advice you may have. This is a really special and historic artefact with superb Welsh provenance, and it would be wonderful to fully preserve it for future generations. Yours, Michael
jonathan barker
6 Chwefror 2021, 14:30
Where can I get a copy of the investiture picture you have used on this page because my wife’s grandfather is in the photo right in front of the Druid’s in white
Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.