Bronwen Colquhoun

Manylion Cyswllt

Bronwen Colquhoun
Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3297

Enw Staff

Bronwen Colquhoun

Enw Swydd

Uwch Guradur Ffotograffiaeth

Cyfrifoldebau:

Curadu a rheoli casgliadau ffotograffiaeth yr adran gelf, 19eg i 21ain ganrif. Curadu'r rhaglen arddangosfeydd ar gyfer oriel ffotograffiaeth barhaol yr Amgueddfa. Cyfrannu at raglen arddangosfeydd dros dro'r Amgueddfa.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

  • BA (Anrh) Contemporary Photographic Practice (Prifysgol Northumbria)
  • MA Art Museum and Gallery Studies (Prifysgol Newcastle)
  • PhD Museum and Gallery Studies (Prifysgol Newcastle)

Diddordebau Ymchwil

  • Hanes ffotograffiaeth ym Mhrydain, canol i ddiwedd y 20fed ganrif
  • Arferion cyfredol ffotograffiaeth yng Nghymru
  • Prosesau a thechnegau ffotograffig, 19eg i 21ain ganrif
  • Effaith technoleg y cyfryngau digidol ar arferion ffotograffig
  • Effaith y we gymdeithasol ar arferion amgueddfeydd a churaduron, yn benodol mewn perthynas â chasgliadau ffotograffig a ffyrdd o arddangos.

Allweddeiriau

Ffotograffiaeth, hanes ffotograffiaeth, cyfryngau cymdeithasol, technoleg ddigidol.

Detholiad o Gyhoeddiadau