Adran Gelf Amgueddfa Cymru

Croeso i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy'n rhan o Amgueddfa Cymru. Dyma gartref casgliad cenedlaethol Cymru o gelf gain a chymhwysol. Dyma adnodd unigryw sy'n cofnodi hanes celfyddyd yng Nghymru ers yr 16eg ganrif ynghyd â chasgliad rhyngwladol pwysig o gelf Brydeinig ac Ewropeaidd. Mae'n cynnwys celfyddyd o ddiwylliannau eraill hefyd.

Dyma amcanion Adran Gelf Amgueddfa Cymru:

  • astudio, casglu ac arddangos gwaith artistiaid a gwneuthurwyr Cymru, artistiaid sy'n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd neu a fu'n gweithio yma yn y gorffennol, ynghyd â'r bobl hynny gafodd eu hysbrydoli gan ei thirlun a'i diwylliant
  • adrodd hanes noddi byd y celfyddydau yng Nghymru
  • darlunio hanes celf gain a chymhwysol yng Nghymru
  • gosod hanes celf gain a chymhwysol yng Nghymru yng nghyd-destun celfyddyd y Gorllewinol ers y Dadeni
  • helpu ein hymwelwyr i ddeall a mwynhau celfyddyd pob diwylliant yn ddiwahân
  • dehongli'r casgliad er budd amrywiaeth eang o ymwelwyr - y rhai sy'n byw yng Nghymru a'r rhai sy'n ymweld â hi, gan gynnwys grwpiau addysgol.

Dyma casgliad celf cenedlaethol Cymru. Mae'r casgliad yma i chi ei ddefnyddio, ei astudio a'i fwynhau — dim ots pwy ydych chi!