Cysylltwch â ni

Os oes gennych ymholiad cyffredinol ynglŷn â'r casgliad ffoniwch (029) 20397951 neu ddefnyddiwch ein ffurflen ymholiaadau.

Byddwn yn ceisio ateb eich cwestiynau mor fuan ac mor lawn â phosibl ac os na allwn ddarparu'r deunydd sydd ei angen arnoch efallai y gallwn awgrymu Sefydliadau eraill a all fod â'r adnoddau perthnasol.

Rydym hefyd yn rhoi barn ar weithiau celfyddyd gain a chymhwysol drwy apwyntiad, er nad ydym yn cynnig gwasanaeth prisio.

Nodwch nad yw Amgueddfa Cymru'n cyflawni gwaith cadwraeth preifat, ac nad yw'n argymell nac yn cefnogi stiwdios cadwraeth preifat penodol. Ewch i'r Gofrestr Cadwraeth am fanylion ynglŷn â chadwraethwyr yng Nghymru a thrwy'r DU. http://www.conservationregister.com


Staff

Andrew Renton

Ceidwad Celf
Gweld Proffil

Lisa Edgar

Dirprwy Geidwad Celf

Nicholas Thornton

?

Paul Cabuts

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Celf)
Gweld Proffil

Bronwen Colquhoun

Uwch Guradur Ffotograffiaeth
Gweld Proffil

Neil Lebeter

Uwch Guradur: Celf Fodern a Chyfoes
Gweld Proffil

Beth McIntyre

Uwch Curadur: Printiadau a Darluniau
Gweld Proffil

Melissa Munro

Uwch Curadur: Casgliad Derek Williams
Gweld Proffil

Dr Melanie Polledri

Curadur, Rheolaeth a Mynediad at y Casgliadau Celf

Stephanie Roberts

Uwch Guradur Celf Hanesyddol
Gweld Proffil

Bryony White

Uwch Guradur Derek Williams Gelf Fodern a Chyfoes

Carolyn Cheadle

Gweinyddwr Adrannol

Oliver Fairclough

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Celf)
Gweld Proffil