Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol am gasgliadau celf Amgueddfa Cymru ffoniwch 0300 111 2 333 neu defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau.

Ni all yr Adran Gelf gynnig barn, dilysu, neu brisio gweithiau celf mewn meddiant preifat. Rydyn ni’n argymell i chi gyfeirio ymholiadau o'r fath at arwerthwyr.

Byddwn yn ceisio ateb eich ymholiadau mor gyflym ac mor llawn â phosib, ond o ganlyniad i bandemig Covid-19 mae’r Adran Gelf yn gweithio o gartref yn rheolaidd a gall ymateb gymryd mwy o amser nag arfer.

Staff

Alice Briggs

Pennaeth Celf
Gweld Proffil

Andrew Renton

Pennaeth Casgliadau Dylunio
Gweld Proffil

Nicholas Thornton

Pennaeth Celf Fodern a Chyfoes

Bronwen Colquhoun

Uwch Guradur Ffotograffiaeth
Gweld Proffil

Neil Lebeter

Uwch Guradur: Celf Fodern a Chyfoes
Gweld Proffil

Melissa Munro

Uwch Curadur: Casgliad Derek Williams
Gweld Proffil

Bryony White

Uwch Guradur Derek Williams Gelf Fodern a Chyfoes

Dr Jennifer Dudley

Curadur: Rheoli Casgliadau Celf a Hygyrchedd

Dr Melanie Polledri

Rheolwr Project: Project Digideiddio Celf Gyfoes Cenedlaethol

Carys Tudor

Curadur Digidol – Celf

Maeve Heath

Gweinyddwr Adrannol

Sara Treble-Parry

Gweinyddwr Project: Celf

Maddie Webb

Cynorthwy-ydd Curadol

Paul Cabuts

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Celf)
Gweld Proffil

Oliver Fairclough

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Celf)
Gweld Proffil