Gwybodaeth am y Casgliadau

Sefydlwyd Amgueddfa Genedlaethol Cymru ym 1907, ac mae'n cynnwys casgliad celf cyn-Amgueddfa Hanes Natur, Celf a Henebion Caerdydd, a ddechreuwyd ym 1882. Cartref cyntaf y casgliad oedd 11 o gelloedd yr heddlu a choridor yn Llysoedd Barn Caerdydd. Fe'i trosglwyddwyd i'r adeilad presennol yn y 1920au.

Un o'r pymtheg oriel
Un o'r pymtheg oriel

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yng nghanol y ddinas, ac mae'n cynnwys 15 o orielau sy'n adrodd hanes celf yng Nghymru ac Ewrop dros y 500 mlynedd diwethaf. Mae'n dangos gweithiau o'n casgliad cynyddol o weithiau celf fodern a chyfoes, a grëwyd gyda chymorth hael Ymddiriedolaeth Derek Williams, mewn arddangosfeydd newidiol.

Mae orielau eraill yn dangos rhaglen o arddangosfeydd arbennig sy'n darlunio, yn atgyfnerthu ac yn ategu'r casgliad parhaol. Crëir y rhan fwyaf o'r arddangosfeydd dros dro hyn o'n casgliadau ein hunain, ond rydyn ni'n ganolfan hefyd ar gyfer arddangosfeydd teithiol. Mae'r cyfleusterau eraill yn cynnwys Ystafell Astudio Printiau a Lluniau, lle gall ymwelwyr fwynhau detholiad o'n 28,000 o weithiau ar bapur trwy wneud apwyntiad ymlaen llaw. Mae gan yr Adran Gelf dair stiwdio cadwraeth a gweithdy fframio sy'n gofalu am y casgliad ac yn paratoi gweithiau i'w harddangos.

Ers canrifoedd, mae Cymru wedi ysbrydoli artistiaid o bob math – o beintwyr tirluniau i grefftwyr cyfoes. Mae Cymry wedi creu casgliadau celf nodedig, ac mae rhai ohonynt bellach wedi ffeindio cartref yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Comisiynodd Syr Watkin Williams-Wynn (1749–1789) beintiadau, celfi a gwaith arian gan artistiaid a dylunwyr blaenllaw ei ddydd. Ein cymwynaswyr mwyaf hael oedd y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies a roddodd eu casgliadau ysblennydd o gelf, oedd yn gyfoethog dros ben o safbwynt peintiadau a cherfluniau Ffrengig gan Millet, Rodin, Monet a Cézanne. Mae'r rhoddion eraill a gafwyd yn cynnwys casgliad porslen Ewropeaidd helaeth Wilfred Seymour De Winton a'r crochenwaith Cymreig dihafal a gyfrannwyd gan Ernest Morton Nance.

Major and significant collections

Derek Williams

Derek Mathias Tudor Williams F.R.I.C.S. (1929–1984) has been the greatest benefactor to Amgueddfa Cymru – National Museum Wales since Gwendoline and Margaret Davies.

The collection contains a large number of works by the British neo-romantics, including Ceri Richards, John Piper, David Jones and Keith Vaughan. This element is supported by the work of other artists of this period such as Lucian Freud, Josef Herman, Ivon Hitchens, Graham Sutherland, Ben Nicholson and Henry Moore.

View Art Online Gwefan Derek Williams Trust

The Williams-Wynn collection

The Williams-Wynn family of Wynnstay in Denbighshire emerged as one of Wales's wealthiest in the early 18th century, a status they were to retain for over two hundred years.

Several members of the family had an interest in the arts, and Sir Watkin Williams-Wynn (1749–1789), 4th baronet, was perhaps the greatest patron of the arts Wales has ever produced. Much of his collection is now housed at Amgueddfa Cymru.

View Art Online

Wilfred De Winton

Wilfred De Winton (1856–1929), from a prosperous Breconshire banking family, was one of the major benefactors of the National Museum of Wales. In 1917 and 1929 he gave the Museum over 2,000 pieces of 18th- and early 19th-century continental porcelain. This is one of the most important such collections in any British museum.

View Art Online

Morton Nance

The collection consists of some fifteen hundred pieces which, in 1952, doubled the Museum's collection of Welsh porcelain and trebled the items of Welsh pottery. The collection contains many fine items of porcelain manufactured in Swansea and many pieces from the short-lived period of porcelain manufacture at Nantgarw.

View Art Online

The Davies Sisters collection

Gwendoline Davies (1882–1951) and Margaret Davies (1884–1963), two sisters from mid-Wales, amassed one of the great British art collections of the 20th century. Together, they bequeathed 260 works to the National Museum of Wales in 1951 and 1963, completely transforming its art collection in character, quality and range.

View Art Online