Ben Rowson

Manylion Cyswllt

Dr Ben Rowson
Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3110

Enw Staff

Dr Ben Rowson

Enw Swydd

Uwch Guradur: Molysgiaid

Cyfrifoldebau:

Molysgiaid Tir

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrh) Bioleg Amgylcheddol (St Andrews); MSc Ecoleg (Bangor); PhD Systemateg (Caerdydd). Yn aelod o: Conchological Society of Great Britain and Ireland; UNITAS Malacologica; Natural Sciences Collections Association Naturiol (NatSCA); Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru.

Swyddi: Aelod Cyfatebol, Grŵp Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru. Aelod Pwyllgor, Cymdeithas Wyddonol Caerdydd. Asesydd, European Red List of Threatened Species, IUCN (Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur). Tiwtor Cysylltiol, Cyngor Astudiaethau Maes. Cynorthwy-ydd Golygyddol, Journal of Conchology.

Diddordebau Ymchwil

Malacoleg (astudiaeth o folysgiaid) yn seiliedig ar gasgliadau cregyn, anatomaidd a meinwe/DNA yr Amgueddfa, o ardaloedd trefol a gwledig Cymru i goedwigoedd glaw trofannol. Ar hyn o bryd mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar: 1. newidiadau ddoe a heddiw mewn ffawna malwod Prydeinig 2. tacsonomeg alffa a biodaearyddiaeth yn nwyrain Affrica 3. esblygiad ‘malwod hela’ cigysol (Streptaxidae) ledled y byd. Mae’r canfyddiadau yn cael eu defnyddio i gynhyrchu canllawiau maes, canfod rhywogaethau ymledol a phlâu planhigion, ail-greu amgylcheddau cynhanes, a pharasitoleg. Mae’r canlyniadau’n cael eu rhannu mewn sgyrsiau, digwyddiadau, gwaith addysgu, y cyfryngau, gwyddoniaeth dinasyddion, arddangosfeydd ac mewn cyhoeddiadau. Gwaith contract diweddar ar arolygon safleoedd/rhywogaethau, archaeoleg ac asesiadau cadwraeth.

Allweddeiriau

Tacsonomeg, systemateg, ffylogenedd, Molysgiaid, Gastropoda, gwlithod, malwod, casgliadau, hanes amgylcheddol, bioamrywiaeth, bioddaearyddiaeth, codau bar DNA, cofnodi, rhywogaethau ymledol, coedwigoedd trofannol, Affrica.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Rowson B., Ablett J., Gallichan J., Holmes A. M., Oliver P. G., Salvador A., Turner J. A., Wood H., Brown C., Gordon D., Hunter T., Machin R., Morgenroth H., Reilly, M. Petts R. & Sutcliffe R. 2018. Mollusca Types in Great Britain. Amgueddfa Cymru-National Museum Wales / Natural History Museum. Ar gael ar-lein arhttps://gbmolluscatypes.ac.uk

Aziz, N. A. A., Daly, E., Allen, S., Rowson, B., Greig, C., Forman, D., & Morgan, E. R. 2016. Distribution of Angiostrongylus vasorum and its gastropod intermediate hosts along the rural-urban gradient in two cities in the United Kingdom, using real time PCR. Parasites & Vectors, 9, 56. doi:10.1186/s13071-016-1338-3

Owen, C., Rowson, B., & Wilkinson, K. 2016. First record of the predatory semi-slug Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) from the UK (Eupulmonata: Daudebardiidae). Journal of Conchology, 42 (3), 119-121.

Rowson, B. 2015. Mollusca. Yn George Smith ac Elizabeth A. Walker. Snail Cave rock shelter, North Wales: a new prehistoric site. Archaeologia Cambrensis, 163, 99-131.

Rowson, B., & Wood, A.H. 2015. Shells from Alfred Russel Wallace in the National Museum of Wales. Mollusc World,37, 19-23.

Rowson, B. 2014. 

Cyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen
, Erthygl Amgueddfa Cymru.

Rowson, B., Turner, J.A., Anderson, R., & Symondson, W.O.C. 2014. Slugs of Britain and Ireland: identification, understanding and control. Field Studies Council, Shropshire, UK, tud. 140.

Rowson, B., Anderson, R., Turner, J.A., & Symondson, W. O. C. 2014. The Slugs of Britain and Ireland: undetected and undescribed species increase a well-studied, economically important fauna by more than 20%. PLOS One,9 (3) e91907. doi:10.1371/journal.pone.0091907

Tattersfield, P., Rowson, B. & Gallichan, J. 2011. Bernard Verdcourt (1925-2011) – An Appreciation, Malacological Names and Bibliography. Journal of Conchology, 40 (6) 681-704.

Rowson, B., Warren, B.H., & Ngereza, C.F. 2010. Terrestrial molluscs of Pemba Island, Zanzibar, Tanzania, and its status as an “oceanic” island. ZooKeys, 70, 1-39.

Verdcourt, B., Wood, H, & Rowson, B. 2003. Thomas Pain (1915-2003). Journal of Conchology, 38, 179-191.