Manylion Cyswllt

Cindy Howells
Palaeontoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3354

Enw Staff

Cindy Howells

Enw Swydd

Curadur: Palaeontoleg

Cyfrifoldebau:

A minnau’n Rheolwr ar y Casgliadau Palaeontoleg, fy nghyfrifoldeb i yw rheoli, caffael, ymchwilio i, cyhoeddi, arddangos, dehongli, storio a gwarchod y casgliadau palaeontoleg; gan sicrhau bod unigolion, cynulleidfaoedd cyffredinol a grwpiau diddordeb a

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrh) Daeareg (Caerdydd), Ysgrifennydd Aelodaeth (Geological Curators’ Group), Aelod Pwyllgor (Geologists’ Associations, Grŵp De Cymru), Aelod Pwyllgor (The Symposium on Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy). Aelod gweithredol o: The Symposium for Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy, The Palaeontological Association, The History of Geology Group, The South East Wales RIGS Group.

Diddordebau Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn cynnwys astudio deinosoriaid a fertebratau Mesosöig eraill, yn arbennig rhai sy’n gysylltiedig â Chymru. Mae gen i ddiddordeb hefyd ym mhalaeontoleg a stratigraffeg cysylltiedig Cymru a de-orllewin Lloegr a gweddill y DU, yn enwedig o’r cyfnod Carbonifferaidd hyd heddiw. Mae fy niddordebau eraill yn cynnwys Hanes Daeareg a Chasgliadau Palaeontoleg. Hefyd rwy’n ymddiddori mewn gweithio gyda chasglwyr palaeontoleg amatur er mwyn sefydlu cod ymarfer ar gyfer casglu a chronfa ddata o’r darganfyddiadau.

Allweddeiriau

Palaeontoleg, deinosor, Jwrasig, Triasig, Mesosöig, amonit, ichthyosor, plesiosor, mamaliaid, crinoid, ffosil, Carbonifferaidd, curadu, amgueddfa, hanes daeareg.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Martill, D.M., Vidovic, S.U., Howells, C. a Nudds, J.R. 2016. The oldest Jurassic dinosaur: a basal neotheropod from the Hettangian of Great Britain. PLOS ONEDOI:10.1371/journal.pone.0145713.

Howells, C. 2015. Dinosaur Discovery – new kid on the Jurassic block. Natur Cymru 55: 25-29

Martin, J.E, Vincent, P., Suan, G., Sharpe, T, Hodges, P., Williams, M., Howells, C. a Fischer V. 2014. A mysterious giant ichthyosaur from the lowermost Jurassic of Wales [PDF]. Acta Palaeontologica Polonica. http://dx.doi.org/10.4202/app.00062.2014

Miller, C.G, Ewin, T, Chalk, H-L, Riddington, K, Kerbey, H, Howells, C, Nudds, J, Matthew Parkes, M, Spencer, J, Morgan, A, Howe, M, Bernard, E, King, S. a Gladstone, I. 2014. Geological Curators' Group Survey 2014: results and a vision for the future. The Geological Curator 10 (2): 77-92.

Howells, C. 2014.

New species of fossil crinoid discovered in south Wales
, Natur Cymru, 50: 46

Kalvoda, J., Nudds, J. Bábek, O. a Howells, C. 2013. Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales-Mendip shelf) and the mid-Avonian unconformityJournal of the Geological Society,171(1): 41-47

Howells, C. a Kammer T. 2013, A new crinoid from the Mississippian (Early Carboniferous) of South Pembrokeshire, Wales. Geological Journal. 49(2): 207-212

Howells, C. 2007, The Geological Curators’ Group - the first 34 years….! [PDF] The Geological Curator, 8(8): 352-374

Sharpe, T., Howe, S.R. a Howells C. 1998, Setting the standard? The Earth Science Galleries at the Natural History Museum, London [PDF]. The Geological Curator, 6(10): 395-403