Lucy McCobb

Manylion Cyswllt

Dr Lucy McCobb
Palaeontoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3352

Enw Staff

Dr Lucy McCobb

Enw Swydd

Uwch Guradur (Palaeontoleg)

Cyfrifoldebau:

Ffosilau, yn enwedig rhai Palaeosöig ac arthropodau.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Dosbarth Cyntaf, Cydanrhydedd) mewn Bioleg a Daeareg (Bristol); PhD mewn Taphonomeg meinweoedd sydd wedi’u cadw’n eithriadol o dda (Bristol).

Swyddog Allestyn (Palaeontological Association), Aelod Cyngor (Palaeontographical Society). Aelod o: Geological Curators’ Group.

Diddordebau Ymchwil

Tacsonomeg trilobitau Ordofigaidd, a defnyddio ffosilau trilobitau ar gyfer biostratigraffeg a phalaeobioddaearyddiaeth. Mae projectau ymchwil diweddar wedi canolbwyntio ar ffawna trilobitau o’r Ynys Las, Canada, Kazakhstan a de Cymru. Mae ymchwil arall wedi canolbwyntio ar grwpiau eraill o arthropodau (pryfed, cimychiaid), ffosilau trafferthus (machaeridia), a thaphonomeg ffosilau sydd wedi’u cadw’n eithriadol o dda. Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn allgymorth a lledaenu gwybodaeth, gan gynnwys gwaith ar lawer o arddangosfeydd dros dro, a chydgysylltu digwyddiadau cyhoeddus yn yr Adran Gwyddorau Naturiol.

Allweddeiriau

Tacsonomeg, palaeobioddaearyddiaeth, biostratigraffeg, taffonomeg, Arthropodau, triobitau, casgliadau, Ordofigaidd, Yr Ynys Las, Newfoundland, Kazakhstan, Cymru.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

McCobb, L. M. E., Boyce, W. D., Knight, I. & Stouge, S. 2014. Lower Ordovician trilobites from the Septembersø formation, North-East GreenlandAlcheringa, 38, 575-598.

McCobb, L. M. E., Boyce, W. D., Knight, I. & Stouge, S. 2014. Early Ordovician (Skullrockian) Trilobites of the Antiklinalbugt Formation, North-east Greenland, and their biostratigraphic significance [PDF]. Journal of Paleontology, 88 (5), 982-1018.

W. D. Boyce, L. M. E. McCobb and I. Knight. 2013. Continuing stratigraphic and trilobite studies of the Watts Bight Formation (St. George Group), Port au Port Peninsula, Western Newfoundland. Current Research, Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 13-1, 205-222.

McCobb, L. M. E. 2013.

Golden Wonder! Rare fossil trilobite preserved in stunning detail.
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales website.

Ghobadi Pour, M., Popov, L. E., McCobb, L. M. E. and Percival, I. G. 2011. New data on the late Ordovician trilobite faunas of Kazakhstan: implications for biogeography of tropical peri-Gondwana. Yn: Gutiérrez-Marco, J. C., Rábano, I. and García-Bellido, D. (gol.), Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 171-178.

McCobb, L. M. E., Boyce, W. D. and Knight, I. 2011. Correlation of Lower Ordovician (Ibexian) faunas in north-eastern Greenland and western Newfoundland - new trilobite and biostratigraphic data. Yn: Gutiérrez-Marco, J. C., Rábano, I. and García-Bellido, D. (gol.), Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 339-346.

Boyce, W. D., McCobb, L. M. E. and Knight, I. 2011.  Stratigraphic Studies of the Watts Bight Formation (St. George Group), Port au Port Peninsula, Western Newfoundland. Current Research, Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 11-1, 215-240.

Ghobadi Pour, M., McCobb, L. M. E.,Owens, R. M. and Popov, L. E. 2011 (ar gyfer 2010).  Late Ordovican trilobites from the Karagach Formation of the western Tarbagatai Range, KazakhstanEarth and Environmental Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 101, 161-187. 

McCobb, L. M. E. and Hairapetian, V. 2009.  A new lobster Paraclytia valashtensis (Crustacea, Decapoda, Nephropidae) from the Late Cretaceous of the central Alborz Range, Iran. Paläontologische Zeitschrift, 83, 419-430.

McCobb, L. M. E. and Bassett, M. G. 2008.  Machaeridians from the Lower Silurian (Llandovery, Telychian) of Shropshire, England.  Journal of Paleontology, 82 (6), 1207-1214.

McCobb, L. M. E., Briggs, D. E. G. & Hall, A. R. 2004.  The preservation of invertebrates in 16th century cesspits at St Saviourgate, YorkArchaeometry, 46 (1), 157-169.

McCobb, L. M. E., Briggs, D. E. G., Carruthers, W. & Evershed, R. P.  2003. Phosphatisation of seeds and roots in a late Bronze Age midden at Potterne, WiltshireJournal of Archaeological Science, 30, 1269-1281.

McCobb, L. M. E., Duncan, I. J., Jarzembowski, E. A., Stankiewicz, B. A., Wills, M. A. & Briggs, D. E. G.  1998.  Taphonomy of insects from the Bembridge Marls (Late Eocene), Isle of Wight, EnglandGeological Magazine, 135, 553-563.

Postiau Blog

gan Lucy McCobb
3 Tachwedd 2015