Dr Dai Jenkins

Manylion Cyswllt

Dr David Jenkins
Diwydiant
Y Ganolfan Gasgliadau
Heol Crochendy
Parc Nantgarw
CF15 7QT

Ffôn: +44 (0)29 2057 3560

Enw Staff

Dr David Jenkins

Enw Swydd

Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd

Cyfrifoldebau:

Casgliadau trafnidiaeth, morwrol, rheilffyrdd, cludiant ffordd, llongau.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA, PhD Hanes (Cymru); Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Adran Hanes a’r Clasuron, Prifysgol Abertawe; Cymrawd Society of Antiquaries of London; cyd-olygydd, Cymru a’r Môr/Maritime Wales; aelod o fwrdd golygyddol Folk Life; aelod, British Commission for Maritime History.

Diddordebau Ymchwil

Hanes llongau masnach Cymreig o tua 1750 hyd heddiw (mae fy nghyhoeddiadau’n cynnwys llyfrau ac erthyglau ar y thema hon); arbenigedd yn hanes diwydiant llongau cargo Caerdydd, gan ganolbwyntio ar ddatblygiad cymdeithas y perchnogion lleol, perchnogion unigol e.e. Syr William Reardon Smith, a hanes y cwmnïau a sefydlwyd yng Nghaerdydd gan drigolion brodorol cymunedau arfordirol gogledd a gorllewin Cymru ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif.

Allweddeiriau

Casgliadau trafnidiaeth, morwrol, rheilffyrdd, cludiant ffordd, llongau, llongau cargo, cwmnïau llongau, perchnogion llongau.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Jenkins, D. 2014. Smith, Sir William Reardon, 1st Baronet of Appledore, co. Devon, 1856-1935. www.oxforddnb.com (login required).

Jenkins, D. 2013. Shipping at Cardiff: photographs from the Hansen Collection, 1920-1975 (2nd edition, Cardiff: University of Wales Press). 

Jenkins, D. 2005. Llafurwyr y Môr/The Toilers of the Sea (The first Aled Eames Memorial Lecture, Partneriaeth Moelfre Partnership).

Jenkins, D. 2004. Llongau Pwllparc, Rag & Bones Jones a’r Welsh Greeks: rhai o berchnogion llongau Cymreig Caerdydd, Cof Cenedl, XIX.

Jenkins, D. (ed.) 1999. The Historical Atlas of Montgomeryshire, (Powysland Club).