Dr Elizabeth Walker

Manylion Cyswllt

Dr Elizabeth Walker
Archaeoleg a Niwmismateg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3274

Enw Staff

Dr Elizabeth Walker

Enw Swydd

Prif Guradur: Casgliadau a Mynediad

Cyfrifoldebau:

Y casgliadau archaeolegol Palaeolithig a Mesolithig; Offer carreg cynhanesyddol; Archifau archaeolegol; Rheoli casgliadau.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

B.A. (Anrh) Prifysgol Caerhirfryn; M.Phil. Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan; PhD. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Cymrawd Cymdeithas Henebion Llundain; Aelod cyswllt o Gymdeithas yr Amgueddfeydd a Cadeirydd Panel Archifau Archaeolegol Cenedlaethol Cymru.

Diddordebau Ymchwil

Diddordeb ymchwil pennaf Elizabeth yw archaeoleg Balaeolithig a Mesolithig Cymru. Mae wedi cloddio yn nifer o ogofâu ar draws Cymru, gan gynnwys Ogof Pontnewydd, Sir Ddinbych ac Ogof Hoyle’s Mouth yn Sir Benfro. Mae wedi cyfarwyddo ei gwaith cloddio ei hun yn Ogof Cathol, Penrhyn Gŵyr. O ganlyniad i arbenigo mewn dadansoddi cydosodiadau arteffactau lithig, mae wedi datblygu project ymchwil i astudio’r safle o ddechrau’r oes Fesolithig ar ynys lanwol Burry Holms, Penrhyn Gŵyr. Yn ogystal â hyn mae gan Elizabeth ddiddordeb yn hanesyddiaeth archaeoleg ac mae wedi cyhoeddi gwaith ar hanes cloddio mewn ogofâu. Mae wrthi’n ymchwilio i hanes casglu.

Allweddeiriau

Palaeolithig, Mesolithig, Ogof Pontnewydd, Ogof Hoyle’s Mouth, Ogof Cathole, Burry Holms, Hanesyddiaeth, Hanes casglu.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Walker, E.A. 2016. The Palaeolithic and Mesolithic Hunter-Gatherers of Pembrokeshire. Yn H. James, M. John and K. Murphy (gol). The Pembrokeshire County History Volume I, 1–54. Haverfordwest: Pembrokeshire County History Trust.

Walker, E.A. 2015. Scratching the surface: new Late Glacial lithic artefacts from south-east Wales. Yn N. Ashton and C. Harris (gol), No Stone Unturned: papers in honour of Roger Jacobi, 113–125. London, Lithic Studies Society.

Aldhouse-Green, S., Dinnis, R. a Walker, E.A. 2015. The nature of human activity at Cae Gwyn and Ffynnon Beuno caves and the dating of prey and predator presences. Yn N. Ashton and C. Harris (gol), No Stone Unturned: papers in honour of Roger Jacobi, 77–92. London, Lithic Studies Society.

Smith, G. and Walker, E.A. 2014. Snail Cave rock shelter, North Wales: a new prehistoric site. Archaeologia Cambrensis 163, 99–131.

Walker, E.A., Case, D., Ingrem, C., Jones, J.R. and Mourne, R. 2014. Excavations at Cathole Cave, Gower, Swansea [PDF]. Proceedings of the University of Bristol Spelaeological Society 26 (2), 131–169.

Schulting, R., Fibiger, L., McLaughlin, R., Macphail, R., Murray, E., Price, C. a Walker, E.A.. 2013. Mesolithic and Neolithic humans remains from Foxhole Cave (Gower, South Wales). The Antiquaries Journal 93, 1–23.

Aldhouse-Green, S., Peterson, R. a Walker, E.A. (gol). 2012. Neanderthals in Wales: Pontnewydd and the Elwy Valley Caves. Oxford: Oxbow Books and National Museum Wales Books.

Walker, E.A. 2012. The history of work at the caves. Yn S. Aldhouse-Green, R. Peterson and E.A.Walker (gol), Neanderthals in Wales: Pontnewydd and the Elwy Valley Caves, 10–22. Oxford: Oxbow Books and National Museum Wales Books.

Aldhouse-Green, S., Bevins, R.E., Jackson, H., Peterson, R. and Walker, E.A. 2012. Pontnewydd Cave: the characterization, petrology, taphonomy and interpretation of the archaeological finds. Yn S. Aldhouse-Green, R. Peterson and E.A.Walker (gol), Neanderthals in Wales: Pontnewydd and the Elwy Valley Caves, 231–282. Oxford: Oxbow Books and National Museum Wales Books.

Walker, E.A. 2011. Palaeolithic and Mesolithic. Yn M. Redknap (gol.), Darganfod y Gymru Gynnar, 8–29. Caerdydd: Llyfrau Amgueddfa Cymru.

Walker, E.A. 2009. Discoveries in Devon: the works of Father John MacEnery and William Pengelly. Yn R.T. Hosfield, F.F. Wenban-Smith and M.I. Pope (gol). Great Prehistorians: 150 Years of Palaeolithic Research, 1859–2009. Lithics 30, 25–33.

Walker, E.A. 2004. The Mesolithic period: the final hunter – gatherer – fishers of south eastern Wales. Yn M. Aldhouse-Green and R. Howell (gol), The Gwent County History Volume I, 29–55. Cardiff: University of Wales Press.

Walker, E.A., Wenban-Smith, F. and Healy, F. (gol). 2004. Lithics in Action: papers from the conference ‘Lithic Studies in the Year 2000’. Oxford: Oxbow Books.

David, A. and Walker, E.A. 2004. Wales during the Mesolithic. In A. Saville (ed.), The Mesolithic of Scotland and its Neighbours, 299–337. Edinburgh: Society of Antiquaries of Scotland.

Walker, E.A. 2003. Moving the Palaeolithic and Mesolithic of Wales into the future. In C.S. Briggs (gol.), Towards a Research Agenda for Wales, 79–89. Oxford: Archaeopress.

Walker, E.A. 2003. The early Mesolithic lithics. Yn S. Burrow. Catalogue of the Mesolithic and Neolithic collections in the National Museums & Galleries of Wales, 10–14. Llyfrau Amgueddfa Cymru.

Walker E.A. 2001. Old collections – a new resource? – the history of some english Palaeolithic collections in Cardiff. Yn S. Milliken and J. Cook (gol.), A Very Remote Period Indeed. Papers on the Palaeolithic presented to Derek Roe, 249–259. Oxford: Oxbow Books.

Walker, E.A. (ed.). 2000. Paviland Cave: the curatorial and scientific history of the museum collections. Yn S. Aldhouse-Green (gol.), Paviland Cave and the ‘Red Lady’, 265–274. Bristol: Western Academic Specialist Press.

Green, S. and Walker, E. 1990. Ice Age Hunters: Neanderthals and early modern hunters in Wales. National Museum of Wales: Cardiff.