Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Siop Gwalia

Sut beth oedd siopa yng Nghymru cyn dyddiau’r archfarchnadoedd enfawr? 

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia, ein siop o’r 1920au. 

Bydd disgyblion yn gallu gweld pa eitemau oedd ar gael ganrif yn ôl a chymharu’r siop gyda phrofiad siopa cyfoes.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Y Dyniaethau

Mae ymholi, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol.

Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn mynd i’r afael ȃ’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, ac yn gallu cymryd camau ystyrlon ac egwyddorol.

Siop Gwalia