e-Llyfr

Picedi, Plismon, a Gleidyddiaeth | Streic y Glowyr 1984-1985

Isod mae eLyfr sy'n archwilio Streic y Glowyr 1984-85. Mae'r llyfr yn edrych ar ddechrau'r streic, y picedi, y grwpiau cymorth i ferched a mwy. Mae hefyd yn ymgorffori hanesion llafar gan lowyr sydd bellach yn gweithio yn Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru.

Er ei fod wedi'i anelu'n bennaf at ddysgwyr sy'n astudio hanes mewn ysgolion uwchradd, bydd yr adnodd hefyd yn werthfawr i athrawon ar draws ystod o feysydd cwricwlwm ac mae'n addas i unrhyw un sy'n dymuno archwilio'r cyfnod hanesyddol hwn.

Sgroliwch i lawr y dudalen ar gyfer fersiwn PDF y gellir ei lawrlwytho.


Cwricwlwm

Dyniaethau: Ymholi, archwilio ac ymchwilio yn annog chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, ei bresennol a'i ddyfodol. / Mae byd natur yn amrywiol a dynamig, a dan ddylanwad prosesau a gweithgarwch dyn. 

Presenoldeb heddlu yng Nglofa'r Cwm, c.1984

Streic y glowyr sticer cymorth