Archwilio: Cynefinoedd Trefol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch i gael eich ysbrydoli ar ffyrdd ymarferol o ddod â'r heriau mawr sy'n wynebu natur, a syniadau mawr gwyddoniaeth yn fyw yn ein pecyn ARCHWILIO: Cynefinoedd Trefol.

 

Ffau'r Dreigiau - Syniadau Mawr am Natur Drefol

 

 

 

 

 

 

 

Mae disgyblion yn gwerthfawrogi'r potensial i natur gydfyw â phobl mewn amgylcheddau trefol. Maent yn deall gwerth arloesi, datrys problemau a dylunio creadigol, wedi'u llywio gan ddealltwriaeth dda o anghenion penodol rhywogaethau. Mae disgyblion yn creu datrysiadau heb orwelion eu hunain i broblemau natur drefol.

 

Deddf Natur Drefol

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae disgyblion yn gwerthuso'r heriau sy'n wynebu natur mewn dinasoedd ac yn llunio datrysiadau ar lefel polisi.

 

Rysáit Pridd Iach

 

 

 

 

 

Mae'r disgyblion yn dilyn cyfarwyddiadau i wneud pridd ac yn canfod cyfansoddion amrywiol pridd iach yn ogystal â'i werth a’i fudd amgylcheddol.

 

Arolwg Iechyd Coed

 

 

 

 

 

 

Byddwch yn ein helpu i ddarganfod mwy am iechyd cyffredinol ein coed. Efallai hefyd y gwelwch chi un o’r plâu a’r clefydau gwaethaf sy’n fygythiad difrifol i’n coed.