Cyfnod Allweddol 2

Gweision yr Ymerodraeth

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Sut fywyd oedd gan filoedd o blant ym Mhrydain Oes Fictoria a oedd yn mynd allan i weithio? Defnyddiwch gyfoeth o ffynonellau tystiolaeth i ddysgu mwy am fywyd a gwaith y plant hyn, gan gynnwys gwrthrychau o’n casgliadau ni.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Maggie Morgan

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i ymweld â Maggie yn ei chartref, a chlywed ei hatgofion plentyn fel porthor dan ddaear ac am fywyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae Maggie yn barod i

ateb cwestiynau am amodau byw a gwaith yn nyddiau cynnar y diwydiant glo.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dydd mawrth yn unig
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

O Domen i Drysor

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dysgwch fwy am fywyd Tomen Coety, hen domen lo Big Pit sydd bellach yn gyfoeth o fywyd gwyllt. Dewch i ddysgu am rywogaethau a chynefinoedd y domen a’r llyn, ac ewch i hela’r bwystfilod bach neu drochi rhwydi yn y llyn. Mae angen dillad awyr agored ac esgidiau glaw ar gyfer y sesiwn hon.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddim Sesiwn beilot

Taith Dan Ddaear

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Taith dywys 90 metr dan y ddaear gyda chyn-löwr i gael blas go iawn ar fywyd yn y pwll. Trafodir datblygiadau allweddol ym maes glo a sut y lluniodd yr aur du hanes Cymru.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybr Tomen Coety

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch am dro o gwmpas Tomen Coety, hen domen lo Big Pit. Cewch ddysgu mwy am fywyd y domen a bywyd gwyllt y warchodfa natur fach hon.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.