Cyfnod Allweddol 2

Gweision yr Ymerodraeth - Plant yn Gweithio yn Oes Fictoria.

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Sut fywyd oedd gan filoedd o blant ym Mhrydain Oes Fictoria a oedd yn mynd allan i weithio? Defnyddiwch gyfoeth o ffynonellau tystiolaeth i ddysgu mwy am fywyd a gwaith y plant hyn, gan gynnwys gwrthrychau o’n casgliadau ni.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Maggie Morgan

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i ymweld â Maggie yn ei chartref, a chlywed ei hatgofion plentyn fel porthor dan ddaear ac am fywyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae Maggie yn barod i

ateb cwestiynau am amodau byw a gwaith yn nyddiau cynnar y diwydiant glo.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dydd mawrth yn unig
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Taith Dan Ddaear

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Taith dywys 90 metr dan y ddaear gyda chyn-löwr i gael blas go iawn ar fywyd yn y pwll. Trafodir datblygiadau allweddol ym maes glo a sut y lluniodd yr aur du hanes Cymru.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Taith Google Expeditions Big Pit

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dyma ni’n cydweithio gydag adran Celfyddydau a Diwylliant Google i greu taith rithwir danddaearol yn Big Pit. Mae’r daith bellach yn un o atyniadau byd cyffrous Google Expeditions.

Beth yw Google Expeditions? I ddilyn y rhithdaith, gallwch chi lawrlwytho app Google Expeditions ar gyfer llechen neu ffôn am ddim  o Google Play neu’r App Store. Gall athrawon arwain taith o’r llechen tra bod y disgyblion yn anturio ar eu ffonau.  Drwy osod y ffôn mewn syllwr gall yr anturwyr weld golygfeydd 360° a delweddau 3D.

Beth sydd i’w weld ar rithdaith Big Pit? Bydd y rhithdaith yn rhoi blas o grwydro danddaear yn Big Pit ac yn agor y drysau i bobl na allai gael mynediad fel arall. Gall dim guro’r profiad go iawn wrth gwrs, a’r ffordd orau i gael blas o’r lofa yw i ymweld â Big Pit.

 

Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybr Tomen Coety

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch am dro o gwmpas Tomen Coety, hen domen lo Big Pit. Cewch ddysgu mwy am fywyd y domen a bywyd gwyllt y warchodfa natur fach hon.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Pwrs aur" lledr brown, a gyflwynwyd gan swyddogion glofa Blaenafon a gweithwyr glofa Forge Slope i Mr David Evan Williams ar gael ei gomisiynu fel 2il Lefftenant y Peirianwyr Brenhinol, 22 Ebrill 1916. Byddai'r pwrs yn cynnwys oddeutu 35 o sofrenni aur.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.