Y Cyfnod Sylfaen

Am ddim Dan arweiniad athro

Amser golchi

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Clawr adnodd Amser Golchi ar gyfer ysgolion

Llyfr rhyngweithiol am olchi dillad cyn dyfodiad y peiriant golchi. Ar gyfer defnydd eich dysgwyr; mae'n cynnwys gemau, deunydd archif a gweithgareddau awgrymedig.

Wedi ei greu ar gyfer y cyfnod sylfaen a gwaelod Cyfnod Allweddol 2, ond gyda'r deunydd archif yn briodol ar gyfer oedrannau hyn a gall dod o hyd iddynt ar wefan Casgliad y Werin hefyd. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple).

Gall ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, ond fe'i ddefnyddir orau i gyd-fynd gyda sesiynau diwrnod golch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru, ble mae cyfle i gael tro ar rai o gamau'r broses.

Lawrlwythwch e-lyfr Amser Golchi yma.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Hen Ffordd o Fyw

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfle i ddysgu am fywyd yr aelwyd cyn dyddiau’r peiriant golchi, y sugnwr llwch a thrydan. Sut oedd menywod yn ymdopi â’r holl lwch glo a gariai’r dynion adref o’r gwaith? Sesiwn ymarferol sy’n defnyddio gwrthrychau i ddangos tasgau domestig y gorffennol, gyda phwyslais penodol ar ddiwrnod golchi. Gyda chaneuon, symudiadau a gwaith celf.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Yn gysylltiedig â Saith Maes Dysgu’r Cyfnod Sylfaen.

Ymweld â Siân Corn

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i fwynhau gwres y tân a chlywed hanesion Siân Corn am Rwdolff ddrwg a thaith hudol Siôn Corn.

 Trwy gydol mis Rhagfyr. Cysylltwch â ni am fanylion.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Datblygiad creadigol

Am ddim Dan arweiniad athro

Glowyr Bach - Chwarae Rhifau ac Iaith

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i feithrin sgiliau iaith a rhifedd sylfaenol gan ddefnyddio’r bagiau gweithgareddau. Cyfle i ymchwilio, gwrando a   rhagweld, gyda

chaneuon, rhigymau a gweithgareddau chwarae llawn dychymyg. Mae

dau fag gweithgareddau ar gael, ar gyfer gweithgaredd 1 awr dan arweiniad athro. Gellir archebu’r ddau fag ar gyfer ymweliad diwrnod llawn.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Yn gysylltiedig â saith Maes Dysgu’r Cyfnod Sylfaen.