Y Cyfnod Sylfaen

Fy ymweliad cyntaf â’r Amgueddfa

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i gyfarfod Butty’r arth, fydd yn helpu eich dosbarth i ddod yn lowyr bach. Cewch brofi oriel amgueddfa am y tro cyntaf, ac archwilio’r orielau gyda’n bocsys rhyngweithiol.

Bydd pob dosbarth yn cael tegan Butty’r arth i fynd yn ôl i’r ysgol.

Ar ôl cinio, cewch dorchi’ch llewys ar gyfer sesiwn amser golchi, neu wisgo’ch welingtons ar gyfer sesiwn awyr agored ar Domen Coety (dibynnu ar y tymor, gofynnwch wrth archebu)

Sesiwn yn para diwrnod, gyda staff yn arwain

Pris: £120, hyd at 35 disgybl.

Hyd: 2 - 4 awr

Dolenni i’r cwricwlwm

Dolenni i Saith Maes Dysgu’r Cyfnod Sylfaen.

Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Hen Ffordd o Fyw

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfle i ddysgu am fywyd yr aelwyd cyn dyddiau’r peiriant golchi, y sugnwr llwch a thrydan. Sut oedd menywod yn ymdopi â’r holl lwch glo a gariai’r dynion adref o’r gwaith? Sesiwn ymarferol sy’n defnyddio gwrthrychau i ddangos tasgau domestig y gorffennol, gyda phwyslais penodol ar ddiwrnod golchi. Gyda chaneuon, symudiadau a gwaith celf.

Amser Golchi - ilyfr i defnyddio arol neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Yn gysylltiedig â Saith Maes Dysgu’r Cyfnod Sylfaen.