Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Rydym yn falch o gyhoeddi bod taith Google Expeditions newydd ar gyfer Sain Ffagan wedi ei lansio. Gan weithio gyda Google Arts and Culture rydym wedi creu taith realiti rhithwir (VR) newydd o dai teras Rhyd-y-car. Mae’r daith VR yn rhan o fyd cyffrous Google Expeditions.

Beth yw Google Expeditions?
I gymryd rhan yn y daith gallwch lawrlwytho ap Google Expeditions am ddim i’ch llechen neu ffôn, un ai o Google Play neu’r App Store. Gan ddefnyddio Google Expeditions, gall athro arwain y daith o’u llechen tra bod disgyblion yn archwilio ar eu ffonau. Caiff y ffonau eu gosod mewn gwylwyr sy’n caniatáu i’r archwilwyr weld panoramas 360° a delweddau 3D. Mae’r tywysydd yn gallu gweld y panoramas 360° gyda nodiadau, pwyntiau diddorol a chwestiynau fydd yn gwneud y daith yn hawdd i’w chynnwys yn y cwricwlwm. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad llawn, gwnewch yn siŵr fod eich cyfarpar yn cwrdd â’r gofynion penodol.

Gall unigolion archwilio ar ben eu hunain hefyd, a dyma’r daith Google Expedition gyntaf sy’n cynnwys sain-ddisgrifiad Cymraeg.

Beth fydd taith Rhyd-y-car yn ei dangos?
Gallwch lawrlwytho a defnyddio’r daith am ddim, a bydd yn rhoi cyfle i chi fynd ar rith-daith trwy amser i archwilio tai teras Rhyd-y-car. Ar y rhith-daith cewch ymweld â chwe chartref ar hyd y teras i weld sut mae’r ystafelloedd, y dodrefn a’r cynnwys yn newid rhwng 1805 a 1985.  Wrth gwrs, all dim byd guro ymweld â’r tai go iawn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ar gyfer ymweliadau ysgolion, cysylltwch â ni i archebu amser.

Dod o hyd i’r daith
I archwilio taith VR Rhyd-y-car, chwiliwch am ‘Sain Ffagan’ neu ‘Rhyd-y-car’ yn ap Google Expeditions a lawrlwythwch y daith. Neu cliciwch yma am god QR fydd yn mynd â chi’n syth i’r daith ar ap Google Expeditions.

Joe Lewis

Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli

Gadael sylw