Amgueddfa Blog

Byddwn yn dathlu ailagor Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar ôl mwy na phedwar mis mewn barddoniaeth, gyda dwy gerdd newydd am fywyd yn ystod y cyfnod clo. Yr wythnos hon, rydym yn lansio ymgyrch i'ch cael chi i gyfrannu geiriau ac ymadroddion ar gyfer yr hyn a fydd yn etifeddiaeth farddonol o’r amseroedd digynsail hyn i'r ddinas.

Edrychwn ymlaen at ddatgloi ei drysau a'ch croesawu chi yn ol i'r amgueddfa ar yr 28ain o Awst, er ar sail mynediad gyda thocyn (am ddim) wedi ei archebu oflaen llaw, er mwyn rheoli niferoedd a chynnal mesurau pellter cymdeithasol. 

Mae 2020 yn ben-blwydd yr Amgueddfa yn 15 oed. Agorodd y drysau yn gyntaf ym mis Hydref 2005, i eiriau cerdd gan Fardd Cenedlaethol Cymru ar y pryd, Gwyneth Lewis. Felly, ar gyfer datgloi'r drysau ym mis Awst, ein bwriad yw plethu geiriau, rhythmau a rhigymau unwaith eto, y tro hwn gyda'ch cymorth chi!

Bydd Datgloi ~ Unlock yn ddathliad barddonol o ddatgloi'r drysau ac ailagor Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ar ôl cyfnod cloi Covid. Hoffwn glywed wrthoch am ddau beth, mewn 280 llythyren, sef hyd neges drydar:

  • Disgrifiwch eich profiad o'r cyfnod cloi (ATEB MEWN 280 nod neu lai)
  • Pam ydych chi'n edrych ymlaen at ailagor Amgueddfa Genedlaethol y Glannau? (ATEB MEWN 280 nod neu lai) 

Gallwch ymateb trwy ein Tudalen Facebook: www.facebook.com/waterfrontmuseum

neu trwy drydar @the_waterfront gan ddefnyddio # DatgloiUnlock

neu ddanfon ebost at DatgloiUnlock@museumwales.ac.uk

Trwy'r prosiect yma, ein gobaith yw casglu blas o brofiad y ddinas ac ardaloedd cyfagos o’r cyfnod cloi, a deall beth fydd ailagor yr amgueddfa yn ei olygu i'r gymuned. Yna bydd y beirdd a gomisiynwyd, Aneirin Karadog a Natalie Ann Holborow yn cymryd eich geiriau a'u crefftio'n ddwy gerdd, un yn Gymraeg, a'r llall yn Saesneg. 

Wrth siarad am y prosiect, dywedodd Pennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Steph Mastoris: “Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn ymgysylltu â'n cynulleidfaoedd a'n dilynwyr lleol trwy gyfryngau cymdeithasol ac yn gofyn iddynt rannu ymadrodd neu ddau am y cyfnod cloi a'r hyn y maent yn edrych ymlaen fwyaf at ei weld / ei wneud pan fydd ein hamgueddfa'n ailagor. Yna bydd ein beirdd yn defnyddio'r geiriau a'r ymadroddion hyn fel sail ac ysbrydoliaeth i'w cerddi, fel eu bod yn adlewyrchu profiadau ein cymuned yn ystod y cyfnod digynsail hwn, ac yn dathlu datgloi ein hamgueddfa, sydd dros y 15 mlynedd diwethaf wedi canfod ei lle wrth galon cymuned y ddinas. ” 

Mae gan y beirdd a gomisiynwyd ar gyfer y prosiect hwn gysylltiadau cryf ag ardal Abertawe.

Aneirin Karadog a fydd yn barddoni yn y Gymraeg ar gyfer Datgloi ~ Unlock

Bardd, darlledwr, perfformiwr ac ieithydd yw Aneirin Karadog. Cafodd ei fagu yn Llanrwst cyn symud i Bontardawe yn yr 1980au.

Graddiodd o Goleg Newydd, Prifysgol Rhydychen, gyda gradd mewn Ffrangeg a Sbaeneg. Llydawes yw ei fam a Cymro yw ei dad; mae'n gallu siarad Cymraeg, Saesneg, Llydaweg, Ffrangeg a Sbaeneg yn rhugl. Mae Aneirin yn wyneb cyfarwydd ar S4C, ac yn Brifardd. Mae'n cyfansoddi barddoniaeth ar ystod o fetrau o rap syncopatig i gynghanedd, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi'n eang.

Natalie Ann Holborow a fydd yn ysgrifennu'r gerdd Gymraeg ar gyfer Datgloi~Unlock

Mae Natalie Ann Holborow yn falch o fod o’r un dref enedigol a Dylan Thomas.

Mae’n awdur sydd wedi ennill sawl gwobr. Rhestrwyd ei chasgliad cyntaf, 'And Suddenly You Find Yourself' (Parthian, 2017) fel un o 'Oreuon 2017' Adolygiad Celfyddydau Cymru ac fe'i lansiwyd yng Ngŵyl Lenyddol Ryngwladol Kolkata. Mae hi wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Gair Llefaru Rhyngwladol Cursed Murphy a bydd ei hail gasgliad, 'Small', yn cael ei gyhoeddi gan Parthian yn 2020.

Rydym yn ddiolchgar i Lenyddiaeth Cymru am eu cymorth i sefydlu'r prosiect hwn. Dadorchuddir y cerddi yn agoriad Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar 28 Awst.

Ar hyn o bryd mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn casglu myfyrdodau ac atgofion am Covid 2020. Darganfyddwch fwy am ein prosiect Casglu Covid: Cymru 2020 yma: www.amgueddfa.cymru/casglu-covid/

Rydym wedi cael ceisiadau gwych o bob rhan o Gymru a thu hwnt! Mae'r safon yn wirioneddol anhygoel! Mae ymweld â'r amgueddfeydd rhithwir hyn wedi bod yn llawer o hwyl ac yn anrhydedd anhygoel! Diolch yn fawr i bawb a gymeroddran yng Nghystadleuaeth Minecraft Eich Amgueddfa!

Gobeithio chi wedi mwynhau cymryd rhan gymaint ag y gwnaethom ni fwynhau ymweld ach Amgueddfa!

Mae'r fideo isod yn dangos cofnodion gan ein holl gyfranogwyr ac yn tynnu sylw at y ceisiadau buddugol.

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn yr her enfawr hon!

Mae'r gystadleuaeth hon yn taflu goleuni ar yr 'creftwyr' ifanc talentog sydd gennym yng Nghymru! Maent wedi creu'r Amgueddfeyddharddaf a'r casgliadau rhyfeddol. Roeddent hefydyn meddwl am bopeth y gallai fod ei angen ar ymwelydd o gaffis, i fannau chwarae, sioeau ac wrth gwrs cyfleusterau toiled. Penseiri digidol, curaduron a rheolwyr Amgueddfeydd ydyn nhw mewn un! Mae'r sgiliau digidol y maen nhw wedi'u defnyddio wrth greu a chyflwyno yn rhywbeth i weiddi amdano!Mae Llythrennedd Digidol fel thema drawsgwricwlaidd yng Nghymru yn talu ar ei ganfed.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Casgliad y Werin yn creu casgliad o'r holl gynigion fel y gall eraill hefyd werthfawrogi'r amgueddfeydd anhygoel a grëwyd. Unwaith y bydd gennym ganiatâd cyfranogwyr, byddwn yn diweddaru'r blog hwn gyda dolenni. Casgliad digidol Cenedlaethol yw Casgliad Y Werin sy’n casglu hanes gan Bobl Cymru.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod cystadleuaeth Minecraft Eich Amgueddfa wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer y Family Friendly Museum Award From Home.

Yr Enillydd:

1af: Taith tu ôl i’r llenni i’r dosbarth cyfan yn eich hoff amgueddfa! (Pan fydd yr ysgolion yn ailagor). Ynghyd â dau docyn neilltuedig ar gyfer Amgueddfa Dros Nos: Deffro Gyda'r Deinos! GARTREF a thystysgrifau.

Blwyddyn 2 - Thomas Denney
Blwyddyn 3 - Carys Lee
Blwyddyn 4 - Gwilym Davies-Kabir
Blwyddyn 5 - Osian Jones
Blwyddyn 6 - Caitlin Quinn & Lucy Flint
Categori grŵp: Marc, Zach and Matthew Chatfield.

2il: Dau docyn neilltuedig ar gyfer Amgueddfa Dros Nos: Deffro Gyda'r Deinos! GARTREF a thystysgrifau.

Blwyddyn 2 - Monty Foster
Blwyddyn 3 - Nico Poulton
Blwyddyn 4 - Luca Dacre
Blwyddyn 5 - Chloe Hayes
Blwyddyn 6 - Bethan Silk
Categori grŵp - Emily Jones and Daisy Slater

3ydd: Dau docyn neilltuedig ar gyfer Amgueddfa Dros Nos: Deffro Gyda'r Deinos! GARTREF a thystysgrifau.

Blwyddyn 2 - Meilyr Frost
Blwyddyn 4 - Arwen Silk
Blwyddyn 5 - Zach Waterhouse
Blwyddyn 6 - Evie Hayden
Categori grŵp - Theo Harrison, Thomas Sommer, William Howard-Rees

Canmoliaeth uchel: Dau docyn neilltuedig ar gyfer Amgueddfa Dros Nos: Deffro Gyda'r Deinos! GARTREF a thystysgrifau.

Blwyddyn 2 - Mali Smith
Blwyddyn 4 - Oliver Jarman
Blwyddyn 5 - Ffion Ball
Blwyddyn 5 - Zac Davis
Blwyddyn 6 - Scarlett Foster
Blwyddyn 7 - Wren Ashcroft
Categori grŵp- Bella Hepburn and Phoebe Wilson
Categori grŵp - Gwen Fishpool, Ethan Coombs and Sofia Mahapatra

I'w dyfarnu tystysgrifau Minecraft Eich Amgueddfa am gwblhau'r her!

Rita Jones
Thomas Silk
Elliott Thompson
Entry 1 (Gelli Primary)
Entry 2 (Gelli Primary)
Entry 3 (Gelli Primary)
Entry 4 (Gelli Primary)
Alis Jones
Andrew Poulton
Cari Hicks
Elyan Garnault
Ethan Beddow
Evan Hicks
Greta Wyn Jones
Joshua Akehurst
Jude Clarke
Matilda Turner
Ronan Peake
Tomos Dacey
Zac Jonathan
Cally Sinclair
Chris Jones
David Hughes
Durocksha Eshanzadeh
Eifion Humphreys
Emilia Slater
Emily Akehurst
Freya Powell
Harriet Heskins
Henry Lansom
Holly Wyatt
Ioan Davies
Isaac Smith
Jessica Thomas
Kayden Matthews
Lewis Hopkins
Macy Jo Tolley
Maisie Boyce
Mia Livingstone
Noah Pearsall
Oliver Reeves
Peyton Creed
Phoebe Skinner-Quinn
Rufus Huckfield
Sam Cowell
Sam Rees
Sophie Vickers
Sumaiyah Ahmed
Tomos Pritchard
Will Heskins
Zoe Murfin
Abhay Prabhakar
Alexander Newman
Angharad Thomas
Floyd Thomas
Gwydion Frost
Morgan Trehearne
Rhys Tinsley
Ziggy Dyboski-Bryant
Ben Fox-Morgan
Emilia Johns
Trixx Flixx
Dylan, Rhiannon, William Bringhurst Dylan, Rhiannon & William
Ellouise Grace James Matthews
Pippa and Monty Walker
Daniel Brenan & Micah Bartlett
Chloe and Grace Chamberlain

Y cystadleuaeth:

Cystadleuaeth i blant 6-11 oed

Y her: Defnyddiwch eich dychymyg i adeiladu amgueddfa ddelfrydol yn Minecraft. Adeiladwch adeilad mawreddog a’i lenwi gyda’ch hoff

wrthrychau. Gallwch chi ddewis unrhyw wrthrych o’n saith amgueddfa – deinosor, ceiniog Rufeinig neu dŷ o Sain Ffagan!

Gwobrau: Cyfle i ennill taith tu ôl i’r llenni i’r dosbarth cyfan yn eich hoff amgueddfa! (Pan fydd yr ysgolion yn ailagor)

Bydd gwobr i bob dosbarth blynyddoedd 2 i 6.

When I first read about this project, “Refugee Wales: The Afterlife of Violence,” I immediately identified with the idea of the afterlife of violence. This idea is closely related to my personal experience as an Iraqi survivor of wars, an asylum seeker and a former academic in my home country, struggling at some stage, to set my foot in the British academia. Moreover, my PhD research “Contemporary Iraqi Women’s Fiction of War” and my publications focus on war-related trauma and on how memory and identity function to shape and define the lives of survivors. 

In my PhD research, I analyzed narratives of the three decades of wars, sanctions and occupation in Iraq and I examined how survivors of traumatic events undergo a “crisis of survival” which transform them into victims to their survival. The crisis of the characters in the narratives takes different forms: sorrow, guilt, uncertainty, fear, and loneliness. However, the characters are determined to live and can put up with the hardships they are facing by means of the strategies of coping: denial, escape, daydreams and through the act of narration.

 Not only fictional characters could survive the woes of war, but also the writers of the texts and myself. In my PhD research, I added my personal memories of war to the experiences of the characters and the writers to generate one story of dealing with loss of a country and of loved ones and of putting up with the sorrow of an unfinished political disarray. My recollections of war work as a personal testimony to a historical fact and locate me as a historian and in my thesis also as an author who narrates the history of the political conflict in Iraq.

Unfortunately, this conflict was enlarged to engulf Syria, a very close country to Iraq and with which Iraqis share similar culture, traditions, and values. And above all we share Arabic language which enabled me to work as a volunteering interpreter with the Syrian refugees in the UK since 2012. 

In my role as an Associate Researcher in the “Refugee Wales Project,” I am responsible for meeting with Syrian refugees in Wales and of conducting interviews with them. The data collected from the recorded interviews will be translated, analyzed and be part of a book later. Thus, I am offered a great opportunity to add my initial PhD research findings and my personal story of displacement, of longing and of belonging to the stories of refugees who are striving to build a new life in Wales. Together we will produce another narrative of survival and a historical record to generations of Syrians who would be longing to hear testimonies from the witnesses who are seeking to integrate while enduring an unresolved misery back home.

https://refugee.wales

Mae’n anodd gen i gredu fod 21 mlynedd wedi hedfan heibio ers agor Fron Haul yn Amgueddfa Lechi Cymru. Dyma oedd fy mhrosiect cyntaf yn yr Amgueddfa, ac fel un sy’n hanu o’r ardal, mae gen i atgofion melys iawn o’r cyfnod. Dyma ddarn nes i ysgrifennu ar y pryd er mwyn rhoi ychydig o gyd-destun i’r rhes.

Pam Fron Haul?

Yn wreiddiol wedi eu lleoli ar fin ffordd yn Nhanygrisiau, yng nghysgod y graig; dewiswyd y rhes gan eu bod yn nodweddiadol o’r tai teras a welir ar hyd a lled ardaloedd y chwareli. 

O ran ail-godi a dehongli’r tai hyn, penderfynwyd dilyn esiampl lwyddiannus a phoblogaidd rhes Rhyd-y-car. Ond yn hytrach na chyfyngu’r stori i Danygrisiau’n unig, mae’r tai yn darlunio gwahanol gyfnodau hanesyddol yn ogystal â’r amrywiol ardaloedd chwarelyddol.

‘Oes Aur’

Ceir y cofnod cyntaf o’r tai yng Nghyfrifiad 1861. Erbyn hyn roedd y diwydiant llechi ar ei ffordd i fod yn un o’r diwydiannau pwysicaf yng Nghymru a’r prif gyflogwr yng Ngwynedd. Wrth i’r galw am lechi gynyddu, symudodd llawer o ddynion o ardaloedd amaethyddol cyfagos i weithio yn y chwareli. Mewn amryw o achosion byddai’r chwarelwyr yn aros yr wythnos mewn barics gerllaw'r chwarel ac yn teithio nôl i’w cartrefi i fwrw’r Sul. Ond yn sgil adeiladu tai gerllaw'r chwareli, symudodd amryw o’r teuluoedd er mwyn ymuno â’r penteulu, gan ffurfio cymunedau newydd ac unigryw. Fel y gellir disgwyl, chwarelwyr oedd trigolion cyntaf Fron Haul, yn hanu o blwyfi tu hwnt i Ffestiniog.

Fodd bynnag, nid oedd digon o dai i gartrefu pawb, ac yn aml iawn cydrannai dau deulu’r un tŷ, neu cafwyd perthynas neu gyfaill yn lojio â’r teulu.  Tystia Cyfrifiad 1871 fod saith o bobl yn trigo yn un o dai Fron Haul. Yn ogystal â’r fam a’r tad, cafwyd merch 13 mlwydd oed, dau fab, chwech ac un mlwydd oed, morwyn 27 mlwydd oed a lojwr 29 mlwydd oed. O ystyried mai un ystafell wely oedd yn y tŷ yn wreiddiol, anodd yw amgyffred maint y gorboblogi. Yn ogystal â’r gorlenwi, roedd lleithder yn broblem, y dŵr yn amhur a’r system garthffosiaeth yn gyntefig.  Does ryfedd fod afiechydon megis typhoid a’r diciâu yn fwrn ar y gymdeithas.

Y ‘Streic Fawr’

Er i’r chwarelwr dderbyn cyflog eithaf da am flynyddoedd lawer, doedd dim i’w hamddiffyn rhag colli eu swyddi neu dderbyn cwtogiadau cyflog mewn cyfnod o ddirwasgiad. Cafwyd streiciau a chloi allan yn y chwareli o dro i dro, yr amlycaf wrth reswm oedd ‘Streic Fawr’ y Penrhyn. Dyma’r anghydfod mwyaf hynod a hir hoedl yn hanes diwydiannol Prydain - y ‘Streic Fawr’ fel y’i gelwir yn aml, ac a fu ymestyn o Dachwedd 1900 hyd Tachwedd 1903.

Tasg anodd fu adlewyrchu’r tlodi a’r caledi wrth ddodrefnu tŷ streic, yn arbennig gan fod llygaid yr ymwelydd yn cael ei dynnu’n syth ar y dresel derw â’i llestri gleision a’r jygiau lustre; y trugareddau uwch y silff ben tân a’r lluniau ar y pared. Bydd yr ymwelydd craff yn sylwi ar y cerdyn printiedig â'r geiriau 'Nid oes Bradwr yn y tŷ hwn' yn ffenestr y tŷ.  Gosodwyd y rhain yn ffenestri'r streicwyr gan rannu'r gymuned yn ddwy garfan. Mae cragen glan-y-môr ar y silff ffenestr - arferai gwragedd a phlant y streicwyr weiddi a hwtian ar y ‘Bradwyr’, drwy chwythu drwy gregyn glan-y-môr. Roedd y cregyn hyn i'w clywed trwy'r ardal pan ddôi'r amser i'r 'Bradwyr' ddychwel yn ôl o'r chwarel. Yn ystafell wely’r rhieni gwelir fod tad y tŷ’n hel ei baciau a cheisio ei lwc yn Y Tymbl, sir Gaerfyrddin. Amcangyfrif fod rhwng 1,400 a 1,600 o chwarelwyr Dyffryn Ogwen wedi ymfudo i lofeydd de Cymru yn ystod y Streic Fawr er mwyn cynnal eu teuluoedd.

Diwedd Cyfnod

Methodd y Streic yn ei hamcan, ac fe ddadfeiliodd y diwydiant yn fuan wedi hyn. Bu cau chwarel mor ddylanwadol â’r Penrhyn am dair blynedd lwgu’r farchnad o’u cyflenwad llechi, a bu’r masnachwyr droi eu golygon tuag at farchnadoedd tramor am eu deunydd toi. Dechreuodd y chwareli gau o un i un ar droad y ganrif, a daeth y broses i’w lawn dwf rhwng 1969 a 1971 pan orffennwyd gweithio chwareli Dinorwig, Dorothea ac Oakeley, tair o’r cewri cynt.

Mewn llai na chanrif felly, bu’r diwydiant llechi ddatblygu, llwyddo, yna edwino ac mae Fron Haul wedi cael eu dodrefnu i adlewyrchu’r newid hyn.

Samuel Sequeira, Cydymaith Ymchwil, prosiect Ffoaduriaid Cymru

It was the summer of August 2007. After finishing our holidays in the area in Germany where my wife was born, we (my wife and I) were waiting for a delayed flight from Frankfurt to Heathrow, London. Finally, when the flight arrived, and we were about to board there was chaos as all started rushing towards boarding. An officer was checking our passports and as usual I had no reason to be anxious because my visa and resident documents were in order. 

Despite having all travel documents perfect when the officer took our passports he took inordinately longer to examine them, and to our shock he looked at me as said, “Sir, I want you stand aside” while handing over my wife’s passport to her to proceed towards boarding. But my wife, who is German by nationality, would have none of this and she took up a fight with the officer asking for an explanation. The officer was livid with rage and could not believe the anger displayed by my wife. Also, the crowd was growing impatient. Obviously, having no legitimate reason other than my skin colour and Indian nationality, the officer had to relent. But his minute-long stare at me was something that has remained with me even today. Whenever I read or watch the long caravans of migrants struggling to crossover myriad real and imaginary borders to reach a place of safety my own experience at Frankfurt airport comes to haunt me. This and several more such small but unforgettable experiences at border crossings have inspired me embark on a research area that relates to migrants and refugees.

When I embarked on my doctoral research at Cardiff University some years ago I focussed on the group of South Asians who had migrated to the UK (Wales in particular) since Indian partition in 1947 as labourers, professionals, students, refugees as well as those who were ousted from African countries in the 1970s. During my doctoral years I recorded stories of their home that they had left behind, their migration process, settlement, and life in the UK. Being of Indian origin I, too, have shared their migration experience and viewed this area of research most suited to my interests and personal experience. Having completed my PhD in 2016 and while looking for an opportunity to continue my research career I found this current research project: Refugee Wales having received funding support and I saw this as a great opportunity to research on Sri Lankan Tamil community in Wales.

Prior to arriving in the UK, I had worked in India as a journalist. Being from South India I was keeping a close tag on what had been going on Sri Lanka during the time by way of civil war. I have witnessed the plight of Sri Lankan Tamil refugees in India from close quarters and empathised with their plight. It was very sad that the issue that arose due to real or perceived discrimination led the Sri Lankan Tamils go to the extreme situation of taking up arms and demand a separate homeland. Failure of the state to resolve this ethnic issue and the intransigence of the radical groups among Tamils led to the final war that ended in the defeat and encampment of thousands of Tamils in 2009. I personally had felt a tinge of sadness when the Tamil Tiger leader Prabhakaran was killed and the Sri Lankan state was celebrating the triumph. My sadness was not for the demise of Prabhakaran but for the defeat and humiliation suffered by a proud and valiant people who fought for their rights and equality within Sri Lankan nation.

The media images of mass- graves, destroyed villages and people in camps huddled behind barbed wires soaked in monsoon rain and ragged condition still haunt me. As a journalist I was always imagining what stories those people behind barbed wires may have had to tell. Now, with this project, I have an opportunity to listen to at least some of those who suffered those years of conflict, state oppression and war and yet managed to escape to the safety of Britain. Their stories of how they managed to escape, what trauma they suffered while crossing those borders and, finally, ending up being settled in the UK will inspire others who go through a similar experience. These stories will no doubt help the state and the wider community to view the issue of migrants and refugees beyond the pale of legality and deal with it as a human condition requiring compassion and assistance. As for the Sri Lankan Tamils in Wales it is their opportunity to imprint their story on the canvas of the larger story of Wales as a multicultural nation. That is why I am delighted to be part of this interesting research project.

https://refugee.wales