Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Dewch i ailddarganfod trysor Rhufeinig ddaeth i’r fei yng Nghaerllion ym 1926!

Defnyddiwch yr Ap i archwilio'r Amffitheatr a'r Barics yng Nghaerllion. Dilynwch gliwiau a chwrdd â chymeriadau hanesyddol i helpu chi i ddarganfod trysorau'r Amgueddfa - lle cawsant eu darganfod un wreiddiol. Os dewch o hyd iddynt i gyd byddwch yn agor rhith-Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. Mae'r Ap hwn yn brosiect partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru a Cadw. Mae'n cysylltu trysorau amgueddfeydd â'r lleoedd lle cawsant eu darganfod yn y safleoedd hanesyddol a gynhelir gan Cadw yng Nghaerleon.

 

Sut i chwarae:

  • Defnyddiwch eich dyfais a'r map trysor i ganfod y chwe chliw cudd yn yr amffitheatr a'r barics.
  • Rhaid i chi gerdded i bob un o'r chwe chliw llun yn y grid.
  • Pan fyddwch chi'n agosáu at y man iawn bydd ceiniog yn ymddangos ar eich dyfais. 
  • Pwyswch y geiniog i weld y cliw a chasglu pob ateb i ganfod yr allwedd sy'n agor yr Amgueddfa Lleng Rufeinig Rithwir.

   

  Cwestiynau Cyffredin

  • Mae'r ap yn gweithio orau ar Android 4.3 a'r iOS 9.1 neu yn hwyrach. Ni fydd yr ap yn gweithio ar rai ffonau android syml.
  • Mae'r ap yn defnyddio data yn ystod y profiad
  • Os ydych yn cael trafferth lawrlwytho'r ap, sicrhewch fod gennych gysylltiad gwe da a digon o le ar eich ffôn.

   

  Addasrwydd: Teuluoedd

  Hud: 30-50muned

  Download for iPhone

  Download for Android 

  Danielle Cowell

  Rheolwr Addysg, Cyfranogiad a Dehongli (ALRC)

  Gadael sylw