Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Cofnodion Tywydd Wythnosol

Penny Tomkins, 10 Tachwedd 2021

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf isio rhoi diolch mawr i chi gyd am eich gwaith caled yn plannu eich bylbiau. Wnaethom ni plannu dros 10,000 o fylbiau ar draws y DU! Mi welais o’r llunia chafodd pawb llawer o hwyl yn helpu!

Wnaeth Cofnodion Tywydd cychwyn ar 1 Tachwedd. Mae 'na adnoddau dysgu ar y wefan i helpu paratoi am gymryd cofnodion tywydd. Rwyf wedi atodi hyn rhag ofn bod rhai heb ei gweld eto. Mae’r adnodd hyn yn helpu ymateb cwestiynau pwysig fel pam yw mesur tywydd yn bwysig i’n harbrawf.

Defnyddiwch eich siart tywydd i gofnodi'r glaw a’r tymheredd pob ddiwrnod y ydych yn yr ysgol. Ar ddiwedd yr wythnos, cofnodwch mewn i’r wefan i rannu eich canfyddiadau. Fedrwch hefyd gadael sylwadau a chwestiynau i fi ymateb yn fy blog nesaf!

Plîs gadewch i mi wybod sut ydych yn wneud, a rhannwch luniau trwy Twitter ac e-bost.

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

 

Sylwadau a rhannwyd hefo'r wythnos gyntaf o ddata tywydd:

Stanford in the Vale Primary School: This week was frosty and we had some frost in the morning. We’re looking forward to seeing the weather changes.

Oaklands Primary: Hi Professor Plant - it's been a dry but cold week here in Aberaman. Our first frosty day on Monday, lovely sunshine after a very rainy Hallowe'en which washed away all our labels. Luckily, we know which way round our bulbs were planted and we decided as a class that we'd make sure we look after everyone's pots so it doesn't matter that they are not individually named at the moment. Phew! See you next week!

Ysgol Penalltau: Diolch am y bylbiau, ond dim glaw yr wythnos yma!

Pil Primary School: It has been very cold and dry this week.

Darran Park Primary: The weather is a lot colder and drier this week

St Josephs Cathedral Primary: No rain records as rain gauge was lost. We have found this now so will take records from next Monday.

Ysgol Gymraeg Dewi Sant: Roedd y glawiad yn uchel dydd Llun oherwydd fod llawer o law wedi syrthio dros hanner tymor.

Penny Tomkins

Cydlynydd Project Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion
Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.