Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Cofnodion Tywydd 2022

Penny Tomkins, 4 Tachwedd 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

 

Rwyf isio rhoi diolch mawr i chi gyd am eich gwaith caled yn plannu eich bylbiau. Wnaethom ni plannu dros 18 mil o fylbiau ar draws y DU! Mi welais o’r llunia chafodd pawb llawer o hwyl yn helpu!

 

Cychwynnodd cofnodion tywydd ar 1 Tachwedd. Mae 'na adnoddau dysgu ar y wefan i helpu paratoi ar gyfer gymryd cofnodion. Rwyf wedi atodi hyn rhag ofn bod rhai heb ei gweld eto. Mae’r adnodd hyn yn ateb cwestiynau pwysig fel pam mae mesur tywydd yn ganolog i’n hymchwiliad.

 

Defnyddiwch eich siart tywydd i gofnodi'r glaw a’r tymheredd pob ddiwrnod y ydych yn yr ysgol. Ar ddiwedd yr wythnos, cofnodwch mewn i’r wefan i rannu eich canfyddiadau. Fedrwch hefyd gadael sylwadau a chwestiynau i fi ymateb yn fy blog nesaf.

 

Plîs gadewch i mi wybod sut ydych yn wneud, a rhannwch luniau trwy Twitter ac e-bost.

 

Dal ati gyda'r gwaith da Gyfeillion y Gwanwyn,

 

Athro’r Ardd

Penny Tomkins

Cydlynydd Project Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion
Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.