Amgueddfa Blog: Hanes Naturiol

I gydnabod hyn, bydd Amgueddfa Cymru yn cynnal cyfres o flogiau misol, pob un yn trafod gwahanol elfen gemegol a’i harwyddocâd i Gymru. Cadwch lygad yn agored am y rhain trwy gydol y flwyddyn ar ein gwefan.

I ddechrau ein cyfres o flogiau, ym mis Ionawr rydym yn trafod arian.

Mae arian (symbol cemegol – Ag), rhif atomig 47, yn un o saith metel gwreiddiol alcemi a châi ei gynrychioli gan symbol y lleuad ar gynnydd. Mae arian yn fetel gwerthfawr ond ni fu erioed mor werthfawr ag aur.

Mae arian wedi chwarae rhan bwysig yn hanes Cymru ond nid yw hyn yn cael llawer o sylw. Yn rhan fwyaf gogleddol Ceredigion, ger pentref Goginan, mae nifer o hen fwyngloddiau a fu ymhlith cynhyrchwyr arian mwyaf toreithiog Ynysoedd Prydain. Mae bron yn sicr bod y Rhufeiniaid wedi darganfod y gwythiennau o fwynau llawn metelau yn y ddaear, ond y Frenhines Elisabeth I oedd yn gyfrifol am eu datblygu fel mwyngloddiau arian.

Dywed rhai mai Thomas Smythe, Prif Swyddog Tollau Porthladd Llundain a ddarganfu’r swm sylweddol cyntaf o arian ym mwynglawdd Cwmsymlog ym 1583. Mae’n llawer mwy tebygol mai Ulrich Frosse, peiriannydd mwyngloddio o’r Almaen a wnaeth y darganfyddiad a rhoi gwybod i Smythe. Roedd ganddo ef brofiad o gloddio am arian ac ymwelodd â’r mwynglawdd tua'r un pryd â Smythe. Yn ystod teyrnasiad Elisabeth I, amcangyfrifir bod pedair tunnell o arian wedi’i gloddio o fwyngloddiau Ceredigion.

Gwnaeth y Brenin J I a’r Brenin Siarl I elw sylweddol o’r mwyngloddiau (cynhyrchwyd 7 tunnell yn nheyrnasiad y naill a 100 tunnell yn nheyrnasiad y llall). Yn wir, ym 1638, penderfynodd Siarl I sefydlu bathdy yng Nghastell Aberystwyth gerllaw. Oherwydd ei lwyddiant, cafodd ei ddinistrio gan Oliver Cromwell a’r Seneddwyr yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr ym 1646.

Mae gan Amgueddfa Cymru enghreifftiau o’r llu o ddarnau arian bath wedi’u gwneud o arian a fathwyd yn Aberystwyth. Un peth sy’n nodweddiadol ohonynt yw’r tair pluen ar y naill ochr a’r llall. Mae nod y llyfr bychan agored ar y darnau’n dangos mai Thomas Bushell a gafodd yr arian o fwyngloddiau Ceredigion a ran y Company of Mines Royal.

Mae'r mapiau a'r planiau a gynhyrchwyd i farchnata'r mwyngloddiau arian i fuddsoddwyr ymhlith y rhai cynharaf i'w cynhyrchu ym Mhrydain. Yn Llyfrgell Amgueddfa Cymru, mae sawl fersiwn o fapiau William Waller a gynhyrchwyd ar gyfer y Company of Mine Adventurers ym 1693 a 1704 ynghyd â Fodinae Regales Syr John Pettus a gyhoeddwyd ym 1670.

Cafodd un o’r mwyngloddiau, Bwlch yr Esgair Hir, ei frolio fel Potosi Cymru a defnyddiwyd peth o’r arian a gloddiwyd yno i wneud jwg ddŵr ac arni'r arysgrif ‘The Mines of Bwlch-yr-Eskir-hir’, tua 1692. Fodd bynnag, methiant oedd y mwynglawdd. Ni chynhyrchwyd cymaint o arian â’r disgwyl erioed ond problem ddaearegol oedd hyn yn hytrach na diffyg yn y dulliau cloddio. Efallai bod y safle’n fwyaf adnabyddus am ei ran mewn achos cyfreithiol yn erbyn rheolaeth y Goron dros fetelau gwerthfawr. Dygwyd yr achos gan y tirfeddiannwr Syr Carbery Pryse yn 1693 a rhoddodd derfyn ar ormes y Mines Royal.

Parhawyd i fwyngloddio arian mewn modd cynhyrchiol yng ngogledd Ceredigion, yn gyntaf o dan y Company of Mine Adventurers ac yna, trwy gydol y Chwyldro Diwydiannol, gan nifer o gwmnïau preifat. Cynhyrchwyd cyfanswm o dros 150 tunnell o fetel arian yn y rhan hon o Gymru.

Yn rhyfedd iawn, cymerodd tan y 1980au i ddaearegwyr adnabod y mwyn sy’n gyfrifol am fod cymaint o arian yr y rhan fechan hon o Gymru. Ei enw yw tetrahedrit – mwyn yn cynnwys copr, sinc, haearn ac antimoni sylffid – ac mae arian yn gallu cymryd lle peth o’r copr, y sinc a’r haearn sydd ynddo. Cofnodwyd bod hyd at 18%, yn ôl pwysau, o’r tetrahedrit o fwynglawdd Esgair Hir yn arian. Mae sbesimenau pwysig o fwynau a ddefnyddiwyd i adnabod y tetrahedrit yn cael eu cadw yn ein casgliadau daearegol yn yr Amgueddfa.

Nid oes metel arian naturiol yn weladwy yn yr un o fwyngloddiau Cymru ond mae rhai o’r enghreifftiau gorau yn y byd gan yr Amgueddfa yn ei chasgliad o fwynau. Mae’r sbesimenau, o fwynglawdd Kongsberg yn Norwy, o ansawdd eithriadol a chawsant eu caffael yn yr 1980au fel rhan o gasgliad R. J. King.

 

The National Waterfront Museum is one of the partners in the Angelshark Project, which aims to gather information, both current and historic, about this protected species, one of the rarest sharks in the world. Prior to a roadshow at the Museum on 15 and 16 February, Jake Davies, from the Zoological Society of London, shares his work.

Angels of Wales - How can you help?

Angel Shark Project: Wales is a pioneering new project with an aim to better understand and safeguard the Angelshark (Squatina squatina) in Wales through fisher-participation, heritage and citizen-science.

We are working with Amgueddfa Cymru and alongside fishers and coastal communities in Wales to better understand the Angelshark through gathering historic and current information about its life off the Welsh coast.

Angelsharks are large, flat-bodied sharks can reach 2.4m in length. Also known as monkfish or angel fish, they are sometimes mistaken for a ray or misrecorded as anglerfish. Angelsharks feed on a range of fish, crustaceans and molluscs and have an important role in maintaining a balanced marine ecosystem.

They are not threatening to humans, living mainly on sand or mud at the bottom of the sea, lying in wait to ambush unsuspecting prey.

Angelsharks are protected under Schedule 5 of the Wildlife and Countryside Act 1981.

It is illegal to intentionally disturb, target, injure or kill Angelsharks within 12 nautical miles of Welsh and English coastlines.

The four major areas of the Angelshark Project are:

  1. Understand status and ecology of Angelsharks in Wales
  2. Fishers are stewards of Angelshark conservation
  3. Communities help unlock Angelshark heritage to share across the generations.
  4. Develop Wales’s Angelshark Action Plan to identify key steps to secure their future

As part of the historical research, Angel Shark Project: Wales will be running the Angelshark History Roadshow from January to March 2019 in five of the project’s focal regions: North Anglesey, the Llŷn Peninsula, Porthmadog to Aberarth, Fishguard to Milford Haven and Swansea to Porthcawl (though we also welcome information from across Wales). The free events provide the opportunity to bring your memories, photos or stories of Angelsharks (or any other interesting shark, skate or ray species off the Welsh Coast) and see how they help build our understanding of Wales’s rich maritime landscape. The roadshows will also be a good opportunity to meet the team and find out more about the project. The roadshow dates are:

Date Venue Location
25 & 26 Jan Llŷn Maritime museum Nefyn
11 & 12 Feb Milford Heritage Museum Milford Haven
15 & 16 Feb National Waterfront Museum Swansea
1 & 2 Mar The National Library of Wales Aberystwyth
4 & 5 March Sea Cadets Holyhead

Following the roadshows, we will be recruiting and training citizen scientists to continue the historical research by scouring local libraries, archives, historic magazines and museums. Information captured through this research will be digitalised and displayed in collaboration with Peoples Collection Wales and provided to the next generation via a History of Angels iBook.

Those who are interested in being part of the project but unable to attend the roadshows and would like to share memories or photographs of Angelsharks can get in touch at angelsharks@zsl.org to help save one of the rarest sharks in the world. You can report personal sightings and accidental captures of Angelsharks to the sightings webpage http://angelsharknetwork.com/#map or email angelsharks@zsl.org.

Angel Shark Project: Wales is led by the Zoological Society of London (ZSL) and Natural Resources Wales (NRW), funded by the Heritage Lottery Fund and the Welsh Government.

Angel Shark Project: Wales (PDF)
 

Hope that you have been following our Natural Science #MuseumAdvent Calendar

Our curators and scientists in the Natural Science Department at National Museum Cardiff have been choosing their favourite objects from the collections, to place behind the doors of our very own museum advent calendar. As it is Christmas Eve, all of the doors are now open and we wanted to share with you all of the wonderful 24 objects chosen, and the staff who have helped created it. 

Why not have a look back through all of the doors and find out about these amazing objects and specimens within Amgueddfa Cymru collections.

Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda oddi wrth @CardiffCurator
 
Merry Christmas and a happy new year from @CardiffCurator

We are busy preparing our Natural History #MuseumAdvent calendar and we couldn't resist sharing with you a sneak preview! This year the backdrop for the calendar is a snowy National Museum Cardiff. Each of our 24 natural science curators and scientists have selected one of their favourite objects from the collections to showcase each day. The advent calendar will feature on the @CardiffCurator Twitter account, so why not tune in each day and see what natural science specimen or object is behind each door. The calendar will feature plants, insects, sea worms, shells, fossils, minerals, seaweed and diatoms to name but a few. Once we have opened all of the doors, we will reveal the curators behind the favourite objects.

"If you asked me what a magelonid was 18 months ago, I would have looked at you with a somewhat muddled expression. Let me tell you, a lot has changed since then. Roll onto the present day, after a year at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales for my Professional Training Year (as part of my Zoology degree at Cardiff University), I could talk for as long as you are willing to listen about this fascinating family of marine bristle worms, commonly known as the shovel-head worms (Annelida: Magelonidae)."

            When my application was first approved from the Natural Sciences Department at the museum, I didn’t know what to expect. I had always loved anything marine and knew from the start this is the area I wanted to build a career around. This was a very broad declaration and beyond this, I was rather diffident in what I wanted to pursue. Therefore, my number one priority was to keep an open mind and make the most of everything the experience would offer. This view shaped a year filled with opportunities, that has not only been indispensable in developing my scientific skills in both hands on research and writing, but also in giving me a direction I am interested in for the future. 

            The majority of the placement involved both behavioural and taxonomic studies on European magelonid species, through the practicing of methods such as time-lapse photography, live observation, scanning electron microscopy, high definition photography using a macroscope, and taxonomic drawings using a camera lucida attached to a microscope. As a result of this work, some very interesting findings were highlighted for the Magelonidae, with important implications for furthering our understanding of these enigmatic animals. Perhaps the most fascinating arose through extensive time-lapse photography and observing animals in aquaria within the marine laboratory, in which an un-described behaviour emerged in the tube dwelling species Magelona alleni. Later termed as ‘sand expulsion’, this behaviour was a highly conspicuous method of defecation where M. alleni would turn around in a burrow network, raise its posterior region into the water column and excrete sand around the tank. Just knowing I was most likely the first person to ever witness this was a very rewarding experience in itself! To understand why this novel behaviour was exhibited, the posterior morphology of M. alleni was compared to additional European species. These findings have led onto my first publication in a peer-reviewed journal, of which two more papers and an article are due to follow as a result of working closely with my supervisor throughout the year.

I also got the opportunity to participate in tasks that are essential to the upkeep of the museum, such as curation, specimen fixation and preservation, along with invertebrate tank maintenance. Additionally, I participated in sampling trips, including a visit to Berwick-upon-Tweed and outreach events, such as ‘After Dark at the Museum’, which saw over 2,000 visitors, and the RHS show Cardiff.   

            Overall, the museum is a very friendly, intellectual and dynamic environment that has more to offer than perhaps meets the eye. This is why anyone who wants to study the small, whacky and wonderful world of marine invertebrates should not pass up an opportunity to undertake a placement here. Spend any prolonged amount of time amongst the hundreds of thousands of specimens kept in the fluid store, and I guarantee you will not be able to escape a visceral appreciation of the natural history of our world. With this comes a feeling of preservation for all we have and a reinforcement of why museums are such a crucial component of our society today, something that is too easily forgotten. 

Read more about Kim's journey through her PTY Placement at National Museum Cardiff:

https://museum.wales/blog/2017-08-04/A-new-world-of-worms---beginning-a-Professional-Training-Year-at-the-museum/

https://museum.wales/blog/2017-11-15/A-tail-of-a-PTY-student/

https://museum.wales/blog/2018-02-07/The-early-bird-catches-the-worm/