Amgueddfa Blog: Hanes Naturiol

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales at the RHS Flower Show, Cardiff 2017

We have had a presence at the Royal Horticultural Society’s Flower Show, Cardiff for over 10 years. This year our theme was Welsh Wood and Woodlands, encouraging visitors to learn all about the plant and animal life associated with Welsh woodlands from the ancient ‘coal forests’ of the Palaeozoic era, through the post-glacial forests, up to the present day. We put our unique Welsh collections on display, including living and preserved plants, botanical wax models, fossils, insects, taxidermy birds and mammals, as well as botanical illustrations. A superb collection of large timbers, rarely on show to the public, formed the centrepiece for the display. In the foreground, a vibrant green moss garden demonstrated the variety of mosses found in Welsh woodlands, while hung as a backdrop were 12 large botanical ‘stained glass’ windows of pressed woodland plants.

Geraint Parfitt the clog maker and David Davies the woodcarver from St Fagans National History Museum, demonstrated their crafts at the RHS Flower Show for the first time. Members of the public were fascinated to see Geraint practice his traditional craft, turning newly felled timber into clog soles while David showed his skill at making Welsh love spoons.

Crowds were attracted by our 3D printer where we showed how we can reproduce specimens from the collections the twenty-first century way. This enables us to make replicas of delicate or poisonous specimens from the collections more easily, that would not otherwise be touchable.

Families could test their knowledge of Welsh trees or work out the age of the trees from our collections by counting their rings under a microscope. Talented story tellers from Amgueddfa Cymru entertained children with woodland inspired stories.

We were delighted that the RHS honoured our exhibit by presenting a Commended award. We would also like to thank the players of the People’s Postcode Lottery for supporting this event.

Have a look at the Twitter fall from RHS Cardiff 2017 – it follows the preparation and set-up of the Museum’s display to our visitors’ experience.

An insight into our display at the 2017 RHS Cardiff Flower Show

Visitors come into our marquee to see a display about wood & Welsh woodlands. There is an array of wood samples, wax models, taxidermy, insects, as well as live and pressed plants. Visitors know they are seeing a display by Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, but do they realise that if they look a little deeper, in the same way that one of our scientists does down a microscope, it is showing them the daily work of the museum too?

The Flower Show to us is similar to one of our temporary exhibitions, but lasting three days instead of six to nine months, and we get ready for it in much the same way. Items for display are chosen and located, sometimes not a simple task when you look after 1 million or so botanical specimens. The correct sized cases need to be found to stop people from touching the historic specimens (which in the past may have been treated with chemicals to guard against pests). Delicate wax models, which have been made to show museum visitors plants all year round, need to be protected from the elements. Tiny preserved insects have to be extracted from the systematically ordered entomology collections, and remounted with miniscule pins in display drawers.

In the display, woodland mosses form an intricate garden. This gives us the opportunity to help visitors distinguish between different moss plants of the woodland floor. It also reflects how we carry out our scientific research, we do DNA/molecular work on dried plants from the herbarium, and conversely we sometimes need fresh material.

Acrylic panels hang at each end of the marquee, showing Welsh woodland tree silhouettes with their leaves, dried. These are not only artistic representations of the trees, they also show the technique we use for attaching delicate pressed plants onto card for storage in the herbarium. Thin strips of adhesive material are placed strategically along the plant to hold it safely on the card. This allows our botanists to easily remove the straps if they want to study the plant under a microscope, away from the card. The plants used in these panels have been collected specifically for the Show and have been pressed in the same way we would for long-term storage in the herbarium. They would also last for hundreds of years if kept out of the light.

Prints of a few of the hundreds of botanical illustrations in our collection adorn the marquee walls. These prints have been framed and mounted using standard museum techniques. They are not only intricate artworks, but are scientifically accurate representations of the plants they show.

Thank you for giving us the opportunity to show you our unique collection of specimens with a Welsh woodland theme. The RHS Cardiff Flower Show, with funding from the players of the People’s Postcode Lottery, has enabled the Natural Science Department to work with our colleagues from other departments. Our other museums have also helped us this year, bringing you clog-making, wood carving and garden conservators from St Fagans National Museum of History.

Why not keep up to date with what's happening in the Amgueddfa Cymru marquee over the weekend by following the @CardiffCurator Twittter account. Hope to see you there.

 

Croeso Bryn, ein sbesimen hanes natur diweddaraf.

Ffotograff o Bryn, spesimen Teigr Swmatraidd sy'n rhan o gasgliad hanes natur Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bryn y Teigr Swmatraidd

Teigr Swmatraidd yw Bryn. Treuliodd ei fywyd yn Sw Mynydd Cymru ym Mae Colwyn fel un o’r trigolion mwyaf eiconig. Yn ystod ei fywyd, rhoddodd bleser mawr i ymwelwyr y sw, gan helpu i godi proffil cyflwr y rhywogaeth hon sydd mewn perygl difrifol. Roedd ganddo bersonoliaeth hamddenol a hoffus ac roedd yn rhan allweddol o’r profiadau ‘Ciper am Ddiwrnod’ a ‘Cyfarfod Anifail’ yn Sw Mynydd Cymru. Bu farw o achosion naturiol ym mis Awst 2016, yn 17 oed. Wrth sefyll ar ei bwys, cewch deimlad go iawn o harddwch a phŵer yr anifeiliaid anhygoel hyn.

Dim ond ar ynys Swmatra yn Indonesia y mae Teigrod Swmatraidd yn byw ac mae ymdrechion cadwraeth sylweddol ar waith ledled y byd. Mae eu niferoedd wedi gostwng yn ddramatig yn ystod y blynyddoedd diwethaf er gwaethaf yr ymdrechion hyn, ac amcangyfrifir bod llai na 400 o deigrod ar ôl yn eu cynefin. Mae colli cynefinoedd, masnach anghyfreithlon a diffyg bwyd i gyd wedi cyfrannu at y gostyngiad hwn. Mae’r teigrod yn byw mewn amrywiaeth eang o goedwigoedd – o iseldiroedd arfordirol i fynyddoedd – ac mae’n well ganddyn nhw goedwigoedd tawel sydd heb eu haredig gydag isdyfiant dwys a llethrau serth. Mae miliynau o erwau o’r coedwigoedd hyn yn cael eu torri bob blwyddyn i wneud lle i’r planhigfeydd cnydau dwys fel olew palmwydd ac acasia. Mae hyn yn golygu bod llai o ysglyfaeth iddyn nhw eu hel, a bod poblogaeth teigrod bellach yn dameidiog, gan beryglu’r broses o adfer y rhywogaethau. Mae masnachu darnau o deigrod yn anghyfreithlon yn dal i fod yn gyffredin er gwaethaf diogelwch cenedlaethol a rhyngwladol llawn, ac mae darnau o deigrod dal ar werth yn agored ar yr ynys.

Felly pam cael Teigr Swmatraidd mewn amgueddfa yng Nghymru? Pam cael anifeiliaid wedi’u stwffio o gwbl? Mae hyn yn gwestiwn sy’n cael ei ofyn yn aml yn yr Amgueddfa. Yn gyntaf, mae amgueddfeydd yn chwarae rhan bwysig fel stordai ar gyfer bioamrywiaeth, drwy roi cofnod o rywogaethau ar gof a chadw. Er enghraifft, mae gennym anifeiliaid diflanedig fel y Thylacine (Blaidd o Tasmania) a’r Carfil Mawr, a sgerbwd Dodo hyd yn oed, yn ein casgliadau. Gyda niferoedd teigrod Swmatraidd mor isel, mae’n bwysicach nawr nag erioed ein bod yn cadw cofnod o’r rhywogaeth hon.

Yn ail, mae creaduriaid eiconig yn rhan bwysig o gasgliadau amgueddfeydd. Mae fertebriaid yn cael llawer mwy o sylw cyhoeddus nag unrhyw grŵp arall o anifeiliaid neu blanhigion. Yn aml iawn, maen nhw’n ddel ac yn apelgar, ac felly’n dod yn symbolau ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o faterion cadwraeth. Gall y creaduriaid hyn gael eu defnyddio i hoelio sylw’r cyhoedd ac i siarad am amrywiaeth eang o faterion sy’n effeithio ar fywyd gwyllt ledled y byd. Fel lleoliad di-dâl, rydym mewn lle da i ymgysylltu pobl gyda’r byd o’u cwmpas. Yn aml iawn, amgueddfeydd yw un o’r llefydd cyntaf y mae pobl yn cael golwg agos ar fywyd gwyllt. Mae hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa wych i siarad am y bygythiad i fywyd gwyllt, nid yn unig dramor ond ar garreg y drws. Cofiwch, nid anifeiliaid egsotig mewn llefydd pellennig yn unig sydd mewn perygl. Yr anifeiliaid ‘rhwysgfawr’ hyn yw’r ‘fynedfa’ i anifeiliaid llai rhodresgar ond sydd eto’n wynebu’r un perygl, megis Cragen Las Berlog, Britheg Frown neu Ddafad-Frathwr. Boed yn deigr o Swmatra neu’n durtur o’r DU – yr un yw’r neges. Rydym am i’n hymwelwyr fod yn fwy ymwybodol o’r byd naturiol o’u cwmpas a rhoi’r pŵer iddyn nhw gymryd rhan fwy actif wrth ei fwynhau a’i warchod.

Bryn fydd canolbwynt ein Diwrnod Teigr Cenedlaethol, 29 Gorffennaf 2017, felly bydd cyfle i chi ddod i weld y creadur enigmatig hwn gyda’ch llygaid eich hun. Dewch â’ch teuluoedd a chymerwch ran mewn gweithgareddau, dysgwch fwy am beth mae amgueddfeydd yn eu gwneud gyda’u casgliadau a beth allwch chi ei wneud i ddiogelu teigrod fel Bryn.

Gallwch chi ddysgu mwy am Deigrod Swmatraidd a’r gwaith o’u gwarchod ar wefan y WWF.

Gallwch chi ddysgu mwy am warchod bywyd gwyllt Prydain ar wefan yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, a gwefan yr RSPB.

Gallwch chi ddysgu mwy am y casgliadau o anifeiliaid asgwrn cefn ar wefan Amgueddfa Cymru.

Working on the collections in the Natural Sciences Department of the National Museum Wales can be both enlightening and complex. Visiting from Bangor University for a week in Cardiff, we were involved with work in the invertebrate biodiversity section, in particular with bivalves and polychaetes. We were very privileged to gain lots of laboratory skills during this process and undertook a huge variety of tasks!

Worm hunting

We were got down to business with sorting a benthic survey sample from 2013 into Polychaeta, Mollusca, Crustacea and Echinodermata by investigating samples under the microscope. To our amazement, we found a big diversity of species just within the samples we looked through, finding everything from bristle worms to isopods! Later in the week we also took on the challenge of trying to identify the polychaete species we found, with some kind help from Teresa. Whilst it was challenging at first, we all became much better by the end and even managed to identify some just by their tails! Teresa also kindly showed us how polychaetes are photographed for publication and identification guides, which was very interesting – it takes a lot of patience and is quite fiddly but the final results are incredible!

Another aspect of the laboratory work included sorting some live polychaete samples brought in by Andy from a recent survey. This included smashing up some of the rocks to get to all the invertebrates hiding inside, a bit like cracking an Easter egg open! One of the most stunning specimens we found was of a Serpulidae worm, which at first was curled up with just the operculum visible, but after waiting patiently it uncurled into a beautiful fan-like structure!

 

Molluscs

Our work with bivalves began by sorting a collection donated by CCW - Countryside Council for Wales (now Natural Resources Wales) - originally collected by Bangor University back in the 50’s, and inputting the collection details onto the museum's digital database. However, obstacles were met along the way: some sections contained more than one label indicating that more than one species were in the same container, as well as the same species all from different places! But Anna kindly trained us up so we were able to organise shells into the correct species groups and off we went!  We sorted some beautiful shells, including razor clams! For some specimens, a light microscope was needed in order to see the most important features for identification. By using the British Bivalves online database, created by museum staff, we were able to ensure that the names of the shells were up to date.

While there we had an explore around the collection and came across some stunning shells, including a huge Triton shell, which is from a species of sea snail that preys on Crown-of-Thorns starfish! The mollusc collection at the museum contains lots of other shell bearing creatures such as limpets and snail-like shells, as well as books on molluscs dating all the way back to the 17th century that contain a wealth of knowledge, and are stored in a glass bookcase to protect them from the environment.

While the hands-on science occupied the majority of our time at the museum, we also got to explore the treasure trove of wonderful collections that is the Natural Sciences Department of the National Museum Wales. We started off with a behind the scenes tour of a variety of collections, from some containing thousands of shells to others with all the bee species in Britain! We can definitely say we never knew there were so many different species! We slowly explored a snippet of the wonders the museum holds, and the knowledge available from the specimens kept there and the staff who care for them (our 11 o’clock coffee breaks were a great time to discuss the ins and outs of curating a collection with museum staff, from seaweed – which you can press just like a flower! - to penguins and of course, worms!).

 

 

3D printing

Our adventures behind the scenes didn’t stop there! While working on the collections we were lucky enough to have a go at 3D printing, which is a mesmerising process to behold. In addition to the printing we witnessed how the fantastic images you see on display in the museum gallery and within books and papers from the staff are created. A fine art of patience and care creates beautiful imagery of amazing detail. Our time at the museum was spent just prior to Christmas allowing us to join the wonderful museum carol service, which was held in the main hall and made up of members of the museum staff, all with amazing voices. As for Cardiff, it was our first time in this vibrant city for all three of us; the foods in Cardiff market are amazing and some of the restaurants are a must go – and of course ice skating in front of the beautiful collection of buildings, one of which is the museum (we didn’t fall over either)! 

 

The week we spent with the museum has given us an insight into how the amazing collections on display are put together, as well as gaining some hands-on science experience, and we will hopefully return again soon!

Rydym ni wrth ein bodd bod USA Today wedi nodi bod 'Mwydod! Y Da, y drwg ac yr hyll' yn un o'r 'arddangosfeydd gorau yn Ewrop y gaeaf hwn', felly dyma weld beth yw barn ein hymwelwyr am y sioe:

Mae Mwydod! yn arddangosfa i bob aelod o'r teulu, a cewch ymweld â'r sioe am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae digon o gyfleoedd o wisgo lan, i archwilio a mwynhau - yn ogystal â gweld llwyth o fwydod rhyfeddol.

Mae croeso cynnes i chi ymweld â Mwydod - am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen ddigwyddiadau. Fe welwn ni chi'n fuan!