Amgueddfa Blog: Ymgysylltu â'r Gymuned

Part 2, Working with our community partners.

 

Powysland Museum is working with the National Museum’s Saving Treasures; Telling Stories on an Archaeological Jewellery project.

In this update we hear from some of their community partners.

Welshpool Camera Club

The club has around 40 members of all abilities, from pros, advanced, to amateurs, who all ‘club together’ to ensure members’ photographic skills are challenged regardless of technical ability. They look at mastering camera techniques through hands on experience and invite speakers to give presentations.

With many of the archaeological jewellery pieces in Powysland Museum’s project being small, with delicate decoration, it was obvious that the project needed the expertise of good photographers to capture the details and refinement of the pieces.

Powysland Museum was therefore delighted when the Camera Club agreed to be one of the project’s community engagement partners.

The club’s members have got up close and personal with some of the objects and have taken some great close-ups, which have fed into the museum’s work with the other community engagement partners.

Welshpool Young Carers

Welshpool Young Carers are a group of young people who look after and care for one or more members of their family on a full-time basis. Alex Sperr, the project’s community engagement officer, ran a workshop with the group, which produced a delightful and colourful display.

The workshop focussed on the art of the museum display. A display is often the only chance you have for capturing the attention of your intended audience.

It must grab audience members at first glance, hold them there to see what it offers and persuade them to further explore the museum and the artefacts on display.

A display can be used to tell part of an object’s history, and in this workshop we focussed on making jewellery and displays for the Saving Treasures exhibition at Powysland.

The group first visited the Saving Treasures jewellery exhibit, looking at the ways in which objects are displayed.

Exploring how to display rings in the exhibition, the group then made Plaster of Paris hands by using rubber gloves as moulds. Casts of the children’s hands were made using plaster bandage or modroc, and rings were made using recycled materials.

The children then set up their displays as they would like to see them in the exhibition, along with their names.

Buttington-Trewern School

Local poet and writer Pat Edwards has run the “Off the Page” young creative writers’ club at Powysland Museum and is also runs the annual Welshpool Poetry Festival. Her quirky and exciting mind was guaranteed to engage the children.

Pat visited the museum to work with all the junior classes. The children were shown the archaeological jewellery and were even allowed to touch and hold some of the sturdier artefacts – obviously while wearing white, cotton gloves!

This was a unique opportunity for the children to see the objects outside their usual display cases.

Pat Edwards then discussed the theme of jewellery with the children, helping them develop ideas and create stories, poems, posters and other written works involving one or more of the museum objects. Some of the results and photographs from the sessions are on display.

Together with Pat, the museum is planning to develop this creative experience by offering writing classes at the museum during the exhibition period, where visitors can seek inspiration from the objects and practical help from Pat to write and tell their own stories.

The Archaeological Jewellery exhibition runs at Powysland Museum until September, after which you can catch it at Radnorshire and Brecknock Museums.

Caiff Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 ei noddi gan Amgueddfa Cymru, i nodi 70 mlynedd ers sefydlu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

 

Mae Sain Ffagan wedi bod yn hyrwyddo crefftwaith Cymru ers agor ym 1948, ac mae noddi Cadair yr Eisteddfod yn ffordd addas o ddathlu hyn. Chris Williams gafodd y fraint o ddylunio a chreu'r Gadair eleni.

Mae Chris yn gweithio fel cerflunydd ac mae'n aelod o'r Royal British Society of Sculptors. Mae'n byw yn Pentre, ac mae ganddo weithdy ac oriel yn Ynyshir, Rhondda.

Cafodd elfennau o'r gadair eu creu yn Gweithdy, adeilad newydd cynaliadwy yn Sain Ffagan, sy'n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw - a lle mae cyfle i ymwelwyr o bob oed droi eu llaw at grefftau o bob math. Yno, bu Chris yn arddangos ac yn rhannu'r broses o greu'r gadair gydag ymwelwyr – y tro cyntaf i hyn ddigwydd yn hanes Cadair y Genedlaethol.

Tapiwch ar y cylchoedd isod, wrth i Chris esbonio'r broses o greu cadair eiconig Eisteddfod Caerdydd:

 • O'r Aelwyd i'r Orsedd

  Cadair Eisteddfod 2018 trwy lygad y saer

 • Yr Ysbrydoliaeth

  Mae cadair Eisteddfod 2018 wedi'i ysbrydoli gan gadeiriau ffon Cymreig, fel hon yn Ffermdy Cilewent, Sain Ffagan

 • Dathlu Crefft Cymru

  Dewiswyd y garthen hon am ei phatrwm manwl - a ddaeth yn briff nodwedd y gadair

 • Y deunydd crai - pren llwyfen ac onnen - yn cyrraedd y gweithdy yn Pentre

 • Dyluniwyd y gadair fel model cywir ar Rhino 3D. Galluogodd hyn i mi fesur yn fanwl er mwyn creu jigiau a thempledi ar gyfer y breichiau a'r coesau

 • Mae sedd a chefn y gadair o'r un goeden lwyfen. Rhaid oedd sandio'r pren er mwyn datgelu'r graen - a gweld a oedd nam ar y pren sydd angen ei ystyried

 • Fe wnes i'r gwaith siapio yn Gweithdy, oriel grefft newydd Sain Ffagan. Roedd yn braf gallu rhannu'r broses o greu'r gadair gyda'r cyhoedd

 • Addurnwyd y cefn a'r sedd yn defnyddio laser Co2 - mawr yw'r diolch i gyngor Caerffili am gael defnyddio'r engrafwr! Ysbrydolwyd y patrwm cain gan garthen a wehyddwyd ym Melin Esgair Moel yn 1960. Mae'r felin (a'r garthen) 'nawr yn Sain Ffagan.

 • Roedd clampio'r pren ar gyfer yr uniad yn broses gymhleth, a roedd angen nifer o glampiau hir i reoli'r pwysau

 • Cafodd y testun hefyd ei engrafu â laser. Gwnaed hyn ar ddarn fflat o onnen, a gafodd ei lamineiddio i'r fraich gyda nifer fawr o glampiau

 • Gludo'r coesau yn eu lle

 • Bron â gorffen... Morteisio'r cefn yn ei le

 • Troi'r breichiau o gwmpas y cefn i greu uniad unigryw, a'i ludo yn ei le. Caiff y coesau bychain eu hychwanegu, a'u gosod gyda lletemau

 • A dyma hi yn ei holl ogoniant - cadair Eisteddfod 2018. Pob lwc i'r holl gystadleuwyr!

What's the Project all about?

“Saving Treasures; Telling Stories” is an all-Wales Project about bringing archaeology to life and enabling community engagement.

It is funded by the Heritage Lottery Fund and administered by Amgueddfa Cymru - National Museum Wales in partnership with the Federation of Museums and Galleries in Wales and the Portable Antiquities Scheme in Wales.

At Powysland Museum the project takes as its starting point the existing collections of archaeological jewellery in the three local authority museums in Powys: Powysland Museum in Welshpool, Radnorshire Museum in Llandrindod Wells and Brecknock Museum and Art Gallery in Brecon.

Some of the objects have been acquired by the museums as recent treasure finds, while others have been in the collections for several years.

What is Powysland Museum doing?

The project encompasses:

 • a temporary exhibition on archaeological jewellery from the museums in Powys.
 • engagement with a number of community groups in story-writing sessions, art and jewellery workshops and research inspired by the artefacts and their stories, to be displayed in the exhibition.
 • art and craft activities, “finds open days” and other events for a wider audience during the exhibition period.

Community Partners

The museum has been working with a number of partners to deliver the promised outcomes, such as Clwyd-Powys Archaeological Trust, the poet and writer Pat Edwards and the artist Andrew Logan.


The community partners have included Welshpool High School’s Art department, Buttington-Trewern Primary School, Welshpool Camera Club, Llanfair-Caereinion Historical Society, Welshpool Young Carers and Welshpool Kaleidoscope group.

Working with Welshpool Poetry Festival


One of the bonuses of having Pat Edwards involved in the project was that she transferred the idea of archaeological jewellery to the annual Welshpool Poetry Festival, of which she is the founder and the organiser.
 
Every year the poetry festival holds a competition and this year’s theme was ‘jewels’. For the ‘Young People’s Poetry Competition (Ages 7-14) the winners were:

 • First Prize – ‘My Jewel’ by Nancy Gargiulo from Criftins Primary School
 • Second Prize – ‘Jewel’ by Lila Melnykevicova
 • Third Prize – ‘Silver’ by Maisie from Berriew School

Powysland museum is delighted to be able to display these poems and others along with their Saving Treasures-funded Archaeological Jewellery exhibition.

 

Anna Edwards, yn siarad am y ddarganfyddiad o’r Gelc Bronington ar eu fferm hi yn 2014:

Roedden ni wedi perchen ar y tir am dair mlynedd pan ddarganfyddon ni'r casgliad, er ein bod ni wedi rhentu o am flynyddoedd cyn hynny. Doedd neb wedi bod yno efo canfodyddion metel o'r blaen.

Dw'i bob amser yn gwerthfawrogi hanes a dwi'n cofio gorlethu'n gyffrous.  Mae wybodaeth leol wedi dysgi i ni bod llawer o weithgareddau wedi bod yn yr ardal yn y gorffennol fel yn ystod y Rhyfel Cartref a'r diwydiant halen.  Mae ffermio o dydd i ddydd wedi agor i fyny crochenwaith man, botwmau ond mae arwyddocad a phwysigrwydd y casgliad yn syfrdanol a mwy nag unrhywbeth gallwn i fod wedi dychmygu.

Fel y mwyafrif o bethau pwysig sy'n digwydd yn ein bywyd; mae digwyddiad pegynol fel hwn yn troi i fyny ar siawns.

Collodd fy ngwr ei oriadau yn ystod y cynhaeaf a gofynnodd i'r defnyddwyr canfodyddion metel lleol i helpu. Cafodd fy ngwr ei oriadau nôl a rhoddodd o wahoddiad i'r dynion i ddod yn ôl yn eu hamser hamdden.

Roedd gweld a theimlo'r casgliad yn ryfeddol ac yn gyffrous i fod y person cyntaf i wisgo'r modrwy ers 500 mlynedd. Roedd y cyflwr yn gysefin ac yn edrych yn newydd sbon. Roedd rhaid i ni eistedd i lawr i werthfawrogi'r sefyllfa. I bwy roedd hi’n perthyn? Pwy wisgodd o? Sut bobl oedden nhw? Oedd y trysor wedi ei guddio neu ddwyn?

Mae darganfod y casgliad wedi cryfhau ein cysylltiad efo'r tir ble rydyn ni wedi gweithio mor galed. Mae'n fraint i gyrraedd mor bell ac yn anrhydedd mawr i fod yn gysylltiedig efo'r arian a'r modrwy. Tystiolaeth o'r gorfennol, pressenol a'r dyfodol i ni.

Yn ogystal â hyn mae'n syndod i mi am y diddordeb sydd wedi ei gynyddu yn lleol ac ymhellach. Ymddangosodd yn y papur newydd, derbynion alwadau ffôn o radio Chicago a siaradon yn fyw i holl dalaith Illinois, mwy i ddilyn!

Mae'n bleser gweld y plant ysgol yn cael eu cynnwys yn y cyffro ac aelodau'r gymuned trwy’r prosiect - "Buried in the Borderlands"

 

What was I thinking when I said yes?

 

Soapbox Science is a fantastic initiative to promote the role of women in science by getting them to stand on a soapbox in the middle of a city centre and explain to and, hopefully, enthuse, people about what they do. This year, the Cardiff event is being held on 2nd June, outside Cardiff Central Library, by the St David’s Centre (see poster).

 

So again, what was I thinking?

 

Well actually, I was thinking that most people don’t understand taxonomy, what it is and why it’s important, let alone why I would want to look at worms all day, and I want to tell them.

 

I want them to understand why it is important, not just to me, but why they should care too. Taxonomy is the science of naming, describing and classifying organisms (showing how they are all related to each other and patterns of evolution). It is just one aspect of my job but the one that often gets the most interest and questions and, I think, possibly the least understood part. In 2010, the Census of Marine Life returned an estimate of over one million species living in the oceans, of which around one to two thirds are thought to be unknown. Add to that more recent research that shows that many species are, in fact, species complexes that consist of multiple species that are almost indistinguishable in appearance and, actually, the estimate of undescribed species suddenly rockets.

 

But so what? Why should people care about whether we know what all the different creatures in the sea are and give them names? Well, that is what I want to explain along with a little about how we come up with names. To this end I now have the job of ‘creating’ a worm that people can help name on the day using various features and information that I will tell them. Names tell you something about the animal, sometimes appearance, sometimes where it is from, but importantly, names are unique and help you identify that one animal from a group of others that may look very similar.

 

The montaged image on this page is just one of two that I have created to show people what marine bristleworms (polychaetes) look like. Most people think of earthworms when you talk about worms but actually polychaetes are so much more: more colourful, more detailed, many have eyes and jaws and some can even grow big enough to bite you! They all have interesting names that I will help explain to demonstrate what names mean.

 

Intrigued? Want to know more? Then come down to the event on Saturday 2nd June and find out how we name species and why it is important!

(http://soapboxscience.org/soapbox-science-2018-cardiff/)