Amgueddfa Blog: Blog y Siop

The days are getting longer and we’re feeling inspired by our great new Treasures exhibition. Let us help you begin your adventure with our top 5 exhibition gifts. 

1. Fire starter

Need to get things burning? Gentlemen's Hardware makes things easier with their glorious firestarter gadget – a safe and simple tool that creates a spark to start your fire when camping or out in the wild.

2. Lost Cities board game

The research teams are outfitted and ready to embark on their adventures to find five forgotten cities. Who will lead the way to fantastic discoveries?

3. Food flask

The adventure can begin with this black flask that provides ample room to keep soups or smoothies warm or cool. With a stainless steel lid hiding a screw top lid that keeps the contents secure and prevents heat loss, making the perfect gift.

4. Archaeology Kit

Learn the basics of carefully recording and unearthing treasures of the past.

5. Prisoners of the Sun (The Adventures of Tintin)

The Adventures of Tintin continue to charm more than 80 years after they first found their way into publication. Since then an estimated 230 million copies have been sold, proving that comic books have the same power to entertain children and adults in the 21st century as they did in the early 20th.

 

 

Diolch i bawb wnaeth bleidleisio yn ein cystadleuaeth cardiau Nadolig eleni a diolch i’r holl guraduron, llyfrgellwyr ac archifwyr ar draws ein saith Amgueddfa a dwriodd yn ddwfn i’r casgliadau i ddod o hyd i syniadau newydd.

Dyma’r saith enillydd. Byddwn yn mynd i brint yn fuan felly cadwch lygad ar ein siop ar-lein, neu dewch draw i unrhyw un o’n siopau lle byddant ar werth ynghyd â chalendr yr Amgueddfa a llond gwlad o syniadau Nadoligaidd gwych eraill.

[diweddariad - mae'r cyfnod pleidleisio 'nawr ar ben - diolch i bawb a gymerodd ran!]

Dolig Cynnar - i ni sy'n Cynllunio'r Cerdiau

Wrth i’r haf ddirwyn i ben, rydym ni’n brysur yn gweithio ar ein nwyddau Nadolig, a fe hoffem ni gael chydig o help gennych chi.

Mae gan Amgueddfa Cymru gymaint o gasgliadau amrywiol a gwerthfawr, a bob blwyddyn mae’n bleser cael dewis rhywbeth o’u plith i’w roi ar ein cardiau Nadolig.

Mae’n curaduron wedi bod yn ddiwyd iawn yn barod, ac wedi dod o hyd i wrthrychau, ddarluniau, ffotograffau a sbesimenau Nadoligaidd ar ein cyfer eleni.

Helpwch ni - Dewiswch Eich Ffefryn

A wnewch chi wneud yn penderfyniad terfynol a dewis eich hoff gyllun o’r rhesti isod? Dewiswch hyd at dri:

Gwyddorau Naturiol 1

Gwyddorau Naturiol

Gwyddorau Naturiol 3

Crëwyd rhain gan ein Swyddog Delweddu Digidol yn yr Adran Gwyddorau Naturiol. Edrychwch yn ofalus a fe sylwch nad yw’r eira yma’n luwch i gyd.

Cwilt 1 (Hecsagonau)

Cwilt 2 (Trionglau)

Cwiltiau appliqué coch a gwyn o gasgliad tecstiliau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Yr enw ar y math hwn o goch yw ‘Coch Twrci’!

Darlun o Fochyn Coed

Darluniad o fochyn coed o’n casgliad Gwyddorau Naturiol.

Menyw Gymreig gan John Thomas

Ffotograff archif o hwyl yr wyl o Archif Sain Ffagan - ffotograff o fenyw Gymreig gan John Thomas, ffotograffydd teithiol cynnar.

Calennig

Llun o blant yn mwynhau’r Calennig adeg y flwyddyn newydd, o Archif Ffotograffig Sain Ffagan.

Robin Goch (Tacsidermi)

Robin goch o gasgliad tacsidermi yr Adran Gwyddorau Naturiol.

Tyrcwn

Darlun o ddau dwrci gan Pierre Belon o gasgliad Llyfrgell Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Hanes Adar Prydain 2

Hanes Adar Prydain 1

Dau aderyn wedi’u darlunio o 4ydd cyfrol ‘History of British Birds’ wedi’i gynnig gan Lyfrgellydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Poinsettia

Poinsettia trawiadol, hefyd o gasgliad Llyfrgell Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Map o'r Sêr yn dyddio o'r 1500au

Map o’r sêr o’r 16eg ganrif, o gasgliad llyfrau cynnar Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Torch Nadolig

Torch dymhorol wedi’i gosod ar ddrws Castell Sain Ffagan.

Sanau wedi'u gweu â llaw

Rhes o sanau wedi’u gweu â llaw o gasgliad tecstiliau Sain Ffagan.

Pa rai yw'ch ffefrynau? Cofiwch daro'ch pleidlais!

We are celebrating our new exhibition Chalkie Davies the NME Years with some great new products.

Catalogue

A 54 page catalogue containing over 40 plates of photographs from Ziggy era Bowie through to the Two Tone movement and Punk and beyond. The book’s introduction is by acclaimed journalist Jon Savage.

Postcard Box

Chalkie Davies has chosen 24 of his photographs for this box of postcards. This set of portraits include subjects as diverse as The Ramones, Dolly Parton, the Sex Pistols and Elton John and span Chalkie’s work during the late 1970s and 1980s.

Poster

An A1 sized exhibition poster featuring a striking image of Lemmy from Motorhead.

Magnet Sets

Two sets of themed magnets featuring David Byrne and Julian Cope and The Specials and John Lydon.

Camera Jewellery

Whether you used a Kodak Instamatic or a Polaroid Supercolour you’ll love these fun pieces of jewellery from Ladybird Likes.

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at fynychu’r sioeau prynu anrhegion yn Birmingham a Llundain yn yr wythnosau nesaf. Mae’n teimlo’n rhyfedd paratoi i osod archeb addurniadau Nadolig 2015 tra byddwn ni yno!

Yn Sioeau’r Gwanwyn bydd ein cyflenwyr yn lansio eu cynnyrch newydd ac mae’n gyfle gwych i gael golwg gynnar ar ffasiwn y tymor. Byddwn ni’n chwilio bob tro am gwmnïau Cymreig, gan alw yn eu stondinau a chanfod cwmnïau y gallwn ni weithio gyda nhw i ddatblygu cynnyrch arbennig ar gyfer Amgueddfa Cymru.

Dyma ni’n darganfod cwmni newydd gwych y llynedd. Dyma ragflas o gyfres newydd fydd ar gael yn ein siopau yn y gwanwyn. Rydyn ni’n dwlu ar y denim ac yn meddwl taw pinc llachar yw’r partner perffaith.

Cofiwch edrych yn y siopau a’r siop ar-lein am gynnyrch newydd.