Am ddim Dan arweiniad athro

Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch I weld ein harddangosfa newydd!

 18 Mehefin 201630 Medi 2017     

Arddangosfa gyffrous yn tyrchu i fyd rhyfeddol mwydod. Cewch gropian i’r Mwydy i weld y byd drwy lygaid mwydyn, a darganfod yr amrywiaeth anhygoel o fwydod a’u gwahanol gynefinoedd. Dewch i ddysgu sut mae mwydod wedi dylanwadu ar bob math o bethau, o lyfrau a ffilmiau i gerddoriaeth roc, a defnyddiwch ein gêm ryngweithiol i ddarganfod pa fath o fwydyn ydych chi!

Y Cyfnod Sylfaen / Cyfnod Allweddol 2

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Pecyn Addysg Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae’r pecyn hwn wedi’i ysgrifennu er mwyn helpu athrawon i gynllunio ymweliad llwyddiannus, gydag argymhellion ar gyfer gweithgareddau cyn ymweld, syniadau wrth ymweld â’r arddangosfa a phethau i’w gwneud yn y dosbarth ar ôl ymweld.

 

Mae arddangosfa Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol yn daith gyffrous o ddarganfyddiadau ac antur. Wrth edrych ar waith a straeon rhai o archaeolegwyr ac anturiaethwyr enwocaf y byd, gallwn archwilio hanes a gwyddoniaeth archaeoleg a’r portread o’r pwnc mewn diwylliant poblogaidd.

Hyd: 30 munud
Dyddiadau: Ionawr 26 - Hydref 2016
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Quentin Blake: Inside Stories Adnodd Dysgu

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dathliad yw arddangosfa Quentin Blake: Inside Stories o waith un o ddarlunwyr pwysicaf a mwyaf poblogaidd y byd. Mae Quentin Blake yn fwyaf enwog am ddarlunio llyfrau Roald Dahl, ac yn adnabyddus ym mhedwar ban y byd.

Bydd yr arddangosfa hon yn taflu cipolwg unigryw ar ei greadigaethau mwyaf nodweddiadol a phoblogaidd – o’i ddarluniau ar gyfer The Twits a Danny the Champion of the World gan Roald Dahl, i’w lyfrau ei hun fel Clown, The Boy in The Dress gan David Walliams a myrdd o awduron eraill megis Russell Hoban a Michael Rosen.

Dyddiadau: 16 Gorffennaf – 20 Tachwedd 2016
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.